Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "pensioner"

  • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2019 (Eläketurvakeskus, 17.04.2019)
   Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
  • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


   Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
   Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2020–2024 

   (Pensionsskyddscentralen, 02.04.2020)
   Pensionsskyddscentralens forskningsprogram för åren 2020–2024 beskriver de prioriterade forskningsområdena och riktar in forskningen på frågor som är viktiga med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet. Prioriterade områden ...
  • Statistik över pensionstagarna i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen 10/2021 (PensionsskyddscentralenFolkpensionsanstalten, 28.10.2021)
   Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
  • Suomen työeläkevakuutetut 2019 


   Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
   Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...
  • Suomen työeläkevakuutetut 2020 


   Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2021 (Eläketurvakeskus, 29.11.2021)
   Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...