Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "rahastointi"

  • Esiselvitys yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista 

   Rantala, Jukka (Eläketurvakeskus, 15.01.2020)
   Esiselvityksessä kuvataan mahdollisuuksia kohentaa yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottoja. Selvityksessä esitetään kolme suositusta tarkemman tutkimisen kohteiksi. Kaksi näistä koskee jouston lisäämistä ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Lehtovirta, Marko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 31.08.2020)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten etuusperusteisuuden, osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon, vaikutukset vakuutustekniikkaan. Kirjassa käydään ...
  • Pension Indicators 2021 


   Finnish Centre for Pensions, Reports : 07 (Finnish Centre for Pensions, 28.10.2021)
   This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
  • Työeläkeindikaattorit 2021 


   Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2021 (Eläketurvakeskus, 23.09.2021)
   Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako 

   Mäkinen, Hanna
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
  • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2019 

   Puuperä, Eeva
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
   Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2019 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2019 tehdyissä ...
  • Työeläkkeiden rahoitusselvitys 

   Risku, Ismo; Tikanmäki, Heikki; Varis, Jarno; Sankala, Mikko; Lehmuskero, Minna; Mäkinen, Hanna
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 29.05.2020)
   Raportissa tarkastellaan TyEL-eläkkeiden rahoitusta ja TyEL-yhtiöiden asiakashyvityksiä. Raportissa kuvataan TyEL:n rahoitusympäristön muutoksia ja rahoitussäännöksiä. Keskeiset pitkän aikavälin rakenteelliset haasteet ...