Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "rehabilitering"

  • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


   Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
   Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2020–2024 

   (Pensionsskyddscentralen, 02.04.2020)
   Pensionsskyddscentralens forskningsprogram för åren 2020–2024 beskriver de prioriterade forskningsområdena och riktar in forskningen på frågor som är viktiga med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet. Prioriterade områden ...