Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "tulonjako"

  • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

   Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
   Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
   Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...
  • Tutkimuksia eläkeläisten pienituloisuuden ja toimeentulon dynamiikasta Suomessa vuosina 1995–2014 

   Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 26.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana. Eläkettä edeltävän tulotason, eläkeajan tulorakenteen sekä sosioekonomisten ja -demografisten ...
  • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

   Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...