Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013 (Eläketurvakeskus, 03.04.2013)
   he survey reviews the administrative expenses of the statutory and occupational pension schemes, i.e. so-called Pillar 1 and Pillar 2 schemes in Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland as well as ...
  • Age-wage profiles for Finnish workers 

   Elo, Kalle
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 7 (Eläketurvakeskus, 08.06.2004)
   In this age-wage profile survey, we have modelled and forecasted the development of wages by age. The data of the survey consists of the wages of 18–60-year-old men and women insured under the Employees' Pensions Act with ...
  • Ageing Workforce and Employers' Attitudes to Employment of Older Persons – The Case of Finland 

   Tuominen, Eila; Takala, Mervi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:5 (Eläketurvakeskus, 15.12.2006)
  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Ajoissa kuntoon : varhaiskuntoutuksen kokeilu työeläkejärjestelmässä 

   Forss, Simo; Luoma-aho, Erkki; Ruuska, Tarmo
   Tutkimuksia : 1993:1 (Eläketurvakeskus, 1993)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, oikeus kuntoutukseen ja etuudet Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
   Raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta ...
  • Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

   Pensola, Tiina; Gould, Raija
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 (Eläketurvakeskus, 02.09.2009)
   Katsauksessa tarkastellaan 272 000 henkilön rekisteriaineistoa käyttäen ammattiryhmien välisiä eroja masennusperusteisten eläkkeiden alkavuudessa vuosina 1997–2006. Tarkastelussa ovat esillä mm. nais- ja miesvaltaiset ...
  • Ansioiden mukaan : yksityisalojen työeläkkeiden historia 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi
   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia : 1343 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 14.06.2022)
   Työeläketurvan historia on osa suomalaisen yhteiskunnan suurta kertomusta, sen nousua teollistuvasta agraariyhteiskunnasta pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Teos kuvaa laajasti kamppailua yhteiskunnan kehityksen suunnasta ...
  • Ansiotyö alle 23-vuotiaana 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:31 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2021 


   Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen 01/2023 (Pensionsskyddscentralen, 23.01.2023)
   Den här publikationen omfattar de 17–68-åringar som omfattats av Finlands arbetspensionslagar. I publikationen presenteras uppgifter om arbetspensionsförsäkrade och pensionerade samt löntagarnas pensionsgrundande inkomster. ...
  • Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2022 


   Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen : 01/2024 (Pensionsskyddscentralen, 22.01.2024)
   Den här publikationen omfattar de 17–68-åringar som omfattats av Finlands arbetspensionslagar. I publikationen presenteras uppgifter om arbetspensionsförsäkrade och pensionerade samt löntagarnas pensionsgrundande inkomster. ...
  • Arbetspensionslagstiftningen 2017 


   Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017 (Eläketurvakeskus, 2017)
   Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2021 


   Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen (Pensionsskyddscentralen, 23.09.2022)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...