Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013 (Eläketurvakeskus, 03.04.2013)
   he survey reviews the administrative expenses of the statutory and occupational pension schemes, i.e. so-called Pillar 1 and Pillar 2 schemes in Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland as well as ...
  • Age-wage profiles for Finnish workers 

   Elo, Kalle
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 7 (Eläketurvakeskus, 08.06.2004)
   In this age-wage profile survey, we have modelled and forecasted the development of wages by age. The data of the survey consists of the wages of 18–60-year-old men and women insured under the Employees' Pensions Act with ...
  • Ageing Workforce and Employers' Attitudes to Employment of Older Persons – The Case of Finland 

   Tuominen, Eila; Takala, Mervi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:5 (Eläketurvakeskus, 15.12.2006)
  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Ajoissa kuntoon : varhaiskuntoutuksen kokeilu työeläkejärjestelmässä 

   Forss, Simo; Luoma-aho, Erkki; Ruuska, Tarmo
   Tutkimuksia : 1993:1 (Eläketurvakeskus, 1993)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, oikeus kuntoutukseen ja etuudet Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
   Raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta ...
  • Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

   Pensola, Tiina; Gould, Raija
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 (Eläketurvakeskus, 02.09.2009)
   Katsauksessa tarkastellaan 272 000 henkilön rekisteriaineistoa käyttäen ammattiryhmien välisiä eroja masennusperusteisten eläkkeiden alkavuudessa vuosina 1997–2006. Tarkastelussa ovat esillä mm. nais- ja miesvaltaiset ...
  • Ansioiden mukaan : yksityisalojen työeläkkeiden historia 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi
   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia : 1343 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 14.06.2022)
   Työeläketurvan historia on osa suomalaisen yhteiskunnan suurta kertomusta, sen nousua teollistuvasta agraariyhteiskunnasta pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Teos kuvaa laajasti kamppailua yhteiskunnan kehityksen suunnasta ...
  • Ansiotyö alle 23-vuotiaana 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:31 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arbetspensionslagstiftningen 2017 


   Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017 (Eläketurvakeskus, 2017)
   Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2021 


   Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen (Pensionsskyddscentralen, 23.09.2022)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arvio yksityisalojen työeläkeuudistuksen sukupuolivaikutuksista 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita 41 (Eläketurvakeskus, 17.10.2002)
   Sukupuolivaikutusten arviointi liittyi ensimmäisen kerran lakiesitykseen yksityisalojen työeläkelakien uudistuksessa. Tämän arvioinnin mukaan uudistuksella turvataan tasa-arvovaikutuksiltaan toimiva järjestelmä. Lainvalmistelua ...
  • Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksista 


   Eläketurvakeskuksen monisteita 40 (Eläketurvakeskus, 08.08.2002)
   Eläketurvakeskuksessa selvitettiin työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2001 ja syyskuussa 2002 sopimien yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksia. Asiasta on julkaistu työryhmäraportti, jossa uudistusta on arvioitu sekä ...