Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Administrative Expenses in Statutory and Occupational Pension Schemes: A Cross-country Comparison 

   Mielonen, Antti; Puuperä, Eeva; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2013 (Eläketurvakeskus, 03.04.2013)
   he survey reviews the administrative expenses of the statutory and occupational pension schemes, i.e. so-called Pillar 1 and Pillar 2 schemes in Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland as well as ...
  • Age-wage profiles for Finnish workers 

   Elo, Kalle
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 7 (Eläketurvakeskus, 08.06.2004)
   In this age-wage profile survey, we have modelled and forecasted the development of wages by age. The data of the survey consists of the wages of 18–60-year-old men and women insured under the Employees' Pensions Act with ...
  • Ageing Workforce and Employers' Attitudes to Employment of Older Persons – The Case of Finland 

   Tuominen, Eila; Takala, Mervi
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:5 (Eläketurvakeskus, 15.12.2006)
  • Aikasarjoista 1970–1999 

   Laatunen, Reijo
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2000:5 (Eläketurvakeskus, 05.04.2000)
  • Ajoissa kuntoon : varhaiskuntoutuksen kokeilu työeläkejärjestelmässä 

   Forss, Simo; Luoma-aho, Erkki; Ruuska, Tarmo
   Tutkimuksia : 1993:1 (Eläketurvakeskus, 1993)
  • Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden taso: Työeläkejärjestelmästä vuosina 1990–2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

   Tuominen, Eila; Hietaniemi, Marjukka; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:5 (Eläketurvakeskus, 02.10.2008)
   Katsauksessa selvitetään, miksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke on vähitellen jäänyt jälkeen muista eläkkeistä. Tärkein syy löytyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rakenteen muutoksesta: lamavuosien ...
  • Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

   Pensola, Tiina; Gould, Raija
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 (Eläketurvakeskus, 02.09.2009)
   Katsauksessa tarkastellaan 272 000 henkilön rekisteriaineistoa käyttäen ammattiryhmien välisiä eroja masennusperusteisten eläkkeiden alkavuudessa vuosina 1997–2006. Tarkastelussa ovat esillä mm. nais- ja miesvaltaiset ...
  • Ansiotyö alle 23-vuotiaana 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:31 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland 

   Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 19.06.2012)
   Svensk sammanfattning av ett verk som behandlar arbetspensionsförsäkringens olika skeden och verkningar, Ansioiden mukaan: yksityisalojen työeläkkeiden historia (Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn), ...
  • Arbetspensionslagstiftningen 2017 


   Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017 (Eläketurvakeskus, 2017)
   Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionsrehabilitering år 2018 

   Saarnio, Leena
   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 8/2019 (Eläketurvakeskus, 03.09.2019)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
  • Arvio yksityisalojen työeläkeuudistuksen sukupuolivaikutuksista 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen monisteita 41 (Eläketurvakeskus, 17.10.2002)
   Sukupuolivaikutusten arviointi liittyi ensimmäisen kerran lakiesitykseen yksityisalojen työeläkelakien uudistuksessa. Tämän arvioinnin mukaan uudistuksella turvataan tasa-arvovaikutuksiltaan toimiva järjestelmä. Lainvalmistelua ...
  • Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksista 


   Eläketurvakeskuksen monisteita 40 (Eläketurvakeskus, 08.08.2002)
   Eläketurvakeskuksessa selvitettiin työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2001 ja syyskuussa 2002 sopimien yksityisalojen eläkeuudistuksen vaikutuksia. Asiasta on julkaistu työryhmäraportti, jossa uudistusta on arvioitu sekä ...
  • Changing division of labour within the family and the responses of pension policy 

   Laitinen-Kuikka, Sini; Tuominen, Eila
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:4 (Eläketurvakeskus, 03.11.2006)
  • Changing patterns of intergenerational resource allocation in Finland 

   Riihelä, Marja; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1 (Eläketurvakeskus, 01.02.2011)
   In this study, using National Transfer Accounts (NTA), we review the impact of changes in the life cycle income and consumption structure in 1996–2006 on intergenerational reallocations and the allocation of financial ...
  • Current Trends in Disability Pensions in Europe: proceedings from a seminar held in Helsinki on 8th April 2003 

   Gould, Raija; Laitinen-Kuikka, Sini
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2003:34 (Eläketurvakeskus, 12.12.2003)
   Disability pensions cause similar problems in different countries. They pull people away from the job market too soon, raising pension expenditure. In Finland, the disability pension is the most common route to retirement ...
  • Den sociala tryggheten i Finland 

   Niemelä, Heikki; Salminen, Kari (Eläketurvakeskus, 28.06.2006)