Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 961

  • Tutkimuksia eläkeläisten pienituloisuuden ja toimeentulon dynamiikasta Suomessa vuosina 1995–2014 

   Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 26.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana. Eläkettä edeltävän tulotason, eläkeajan tulorakenteen sekä sosioekonomisten ja -demografisten ...
  • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
  • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2020 (Eläketurvakeskus, 29.10.2020)
   Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
  • Pension Indicators 2020 


   Finnish Centre for Pensions, Reports : 11/2020 (Finnish Centre for Pensions, 20.10.2020)
   This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
  • Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo : miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla 

   Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 05.10.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten ...
  • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2019 


   Official Statistics of Finland: Social protection 2020Statistics from the Finnish Centre for Pensions 10/2020 (Finnish Centre for PensionsThe Social Insurance Institution of Finland, 29.09.2020)
   The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
  • Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen 09/2020 (PensionsskyddscentralenFolkpensionsanstalten, 29.09.2020)
   Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
  • Eläkkeiden rahoituksen automaattisista vakautusmekanismeista Alankomaissa, Japanissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Saksassa 

   Mielonen, Antti; Risku, Ismo; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 10/2020 (Eläketurvakeskus, 21.09.2020)
   Raportissa esitellään käytössä olevia eläkejärjestelmän rahoituksen vakautusmekanismeja viidessä eri maassa. Vakautusmekanismit mahdollistavat eläkkeiden rahoitusriskien jakamisen siirtämällä riskejä nykyisiin ja tuleviin ...
  • Työeläkeindikaattorit 2020 


   Eläketurvakeskuksen raportteja : 09/2020 (Eläketurvakeskus, 16.09.2020)
   Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
  • Kysely oman eläkkeen selvittämiseen sopivista palvelutavoista 

   (Eläketurvakeskus, 15.09.2020)
   Kyselytutkimus tarkastelee, millaisten palvelukanavien kautta omia eläketietoja halutaan tarkastella ja millaiset tiedot ihmisiä kiinnostavat.
  • Handbok för beräkning av arbetspensioner 1998 

   (Pensionsskyddscentralen, 1998)
  • Työeläkkeen laskentaopas 1987 

   (Eläketurvakeskus, 1987)
  • ELSI: The Finnish pension microsimulation model 

   Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo
   Finnish Centre for Pensions, Reports : 08/2020 (Finnish Centre for Pensions, 04.09.2020)
   This report is an overview of the structure and functionalities of the pension microsimulation model ELSI. Developed and maintained by the Finnish Centre for Pensions, ELSI is used to simulate the life courses of individuals ...
  • Handbok för beräkning av arbetspensioner 2007 


   Pensionsskyddscentralens handböcker (Pensionsskyddscentralen, 2008)
  • Handbok för beräkning av arbetspensioner 2002 

   (Pensionsskydsscentralen, 2002)
  • Handbok för beräkning av arbetspensioner 2000 

   (Pensionsskyddscentralen, 2000)
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Lehtovirta, Marko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 31.08.2020)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten etuusperusteisuuden, osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon, vaikutukset vakuutustekniikkaan. Kirjassa käydään ...
  • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019 


   Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja : 08/2020 (Eläketurvakeskus, 27.08.2020)
   Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
  • Earnings-related pension recipients in Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Official Statistics of Finland: Social Protection 2020Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2020 (Finnish Centre for Pensions, 25.08.2020)
   The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
  • Arbetspensionstagare i Finland 2019 

   Nyman, Heidi
   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2020 (Pensionsskyddscentralen, 25.08.2020)
   Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...