Työeläke-lehti

 

Työeläke on Eläketurvakeskuksen julkaisema työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti. Löydät täältä Työeläke-lehden kaikki numerot pdf-muodossa. Lehti ilmestyy myös verkossa luettavana digilehtenä. Työeläkelehti.fi-palveluun

Uusimmat viitteet

 • Työeläke 3:2023 

  (Eläketurvakeskus, 29.09.2023)
  Hyvä koulutustaso ja vakiintunut asema ennakoivat etenkin miesten menestymistä perheellistymisessä. Työeläke-lehdessä 3:2023 sosiologian professori Marika Jalovaara osoittaa, mikä yhteys työllisyydellä on syntyvyyteen ja ...
 • Arbetspension 1:2023 

  (Pensionsskyddscentralen, 12.06.2023)
  Arbetspension 1:2023 konstateras en sak som sällan sägs ut, nämligen att kostnaden för att sköta arbetspensionerna är bara ca 10 euro i månaden per person, dvs. försäkrad eller pensionstagare. Gör möjligheten till ...
 • Työeläke 2:2023 

  (Eläketurvakeskus, 05.06.2023)
  Työeläke-lehti 2:2023 tuo esiin harvoin puhutun huomion: vakuutettua ja eläkkeensaajaa kohden laskettuna eläkejärjestelmän hoitokulut ovat varsin kustannustehokkaat. Lyökö takuueläke kiilaa työnteon kannustimille? Tätä ...
 • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2022 

  (Eläketurvakeskus, 05.06.2023)
  Työeläke-lehti kokosi yhteen työeläkelaitosten avainluvut viime vuodelta. Liitteen infografiikassa hahmottuu iso kuva työeläkejärjestelmän rahan kiertokulusta. Työeläkerahaa virtasi kansalaisten taskuun luvatun mukaisesti, ...
 • Työeläke 1:2023 

  (Eläketurvakeskus, 13.03.2023)
  Julkisen talouden säästötalkoissa valtiovarainministeriö (VM) haluaa ulottaa kulukurin myös eläketurvaan. Maksussa olevien eläkkeiden indekseistä niistettäisiin etunenässä. Julkisen talouden 9 miljardin euron kestävyysvajeen ...
 • Arbetspension 2:2022 

  (Pensionsskyddscentralen, 12.12.2022)
  Arbetspension 2:2022 berättar om debatten kring ändringen av lagen om företagarpensioner och hur ansökningarna om A1-intyg för arbete utomlands har ökat. Med finns också intervjuer med både den blivande och den avgående ...
 • Työeläke 4:2022 

  (Eläketurvakeskus, 05.12.2022)
  Työeläke-lehti 4:2022 kertoo YEL-kohun nostattamista mielialoista. Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula näki läheltä, miten juuri uudistuskeskustelun yhteydessä purkautui valtavia tunteita ja väärinkäsityksiä.
 • Työeläke 3:2022 

  (Eläketurvakeskus, 03.10.2022)
  Vaikuttaako eläkkeen osittainen varhentaminen työuralla jatkamiseen kannustavasti? Vai päästääkö sen ihmiset liian helpolla osaeläkkeelle? Työeläke-lehdessä 3:2022 aiheesta keskustelemassa kaksi eläkepolitiikan päätöksentekijää ...
 • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2021 

  (Pensionsskyddscentralen, 13.06.2022)
  Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2021 visar att pensionstillgångarna år 2021 ökade till 258 miljarder euro. Placeringsavkastningen under ett år uppgick till 35 miljarder euro.
 • Arbetspension 1:2022 

  (Pensionsskyddscentralen, 13.06.2022)
  I Arbetspension 1:2022 analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut för år 2021. I tidningen ingår också intervjuer med Areks vd Aaro Mutikainen och Veritas blivande vd Carl Haglund. Rättesnöret-spalten presenterar det ...
 • Työeläke 2:2022 

  (Eläketurvakeskus, 06.06.2022)
  Työeläke-lehti 2:2022 keskittyy rahaan ja puhuu eläkejärjestelmän kriisinkestävyydestä. Rahavirtojen kiertokulkua kuvaavan kaavion avulla lehti visualisoi, mistä eläkeraha tulee ja minkä verran eläkkeisiin yhtenä vuonna ...
 • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2021 

  (Eläketurvakeskus, 06.06.2022)
  Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 kertoo, että vuonna 2021 eläkevarat kasvoivat 258 miljardiin euroon, ja yhden vuoden sijoitustuotot ylsivät 35 miljardiin euroon.
 • Työeläke 1:2022 

  (Eläketurvakeskus, 14.02.2022)
  Työeläke-lehti 1:2022 keskittyy työhön ja etenkin osatyökykyisten työllistämiseen. Valtion omistama uusi erityistehtäväyhtiö Työkanava ryhtyy edistämään vaikeimmin työllistyvien vammaisten ja osatyökykyisten työhön pääsemistä.
 • Arbetspension 2:2021 

  (Pensionsskyddscentralen, 13.12.2021)
  I tidskriften Arbetspension 2:2021 görs en djupdykning i de rättsliga frågorna kring försäkring av plattformsarbete. Hur ska plattformsarbetare arbetspensionsförsäkras i olika situationer? De sakkunniga är inte helt eniga.
 • Työeläke 4:2021 

  (Eläketurvakeskus, 07.12.2021)
  Työeläke-lehti 4:2021 paneutuu alustatyöhön ja sen oikeudellisiin lähtökohtiin. Miten työeläkevakuutusta sovelletaan alustatyön eri tilanteisiin? Asiantuntijoidenkin näkemykset lain tulkinnasta eroavat jossain määrin toisistaan.
 • Työeläke 3:2021 

  (Eläketurvakeskus, 04.10.2021)
  Työeläke-lehdessä 3:2021 eläkeviisaat puntaroivat eläkkeiden rahoituksen kestävyyttä. Vaakakuppeihin haetaan tasapainoa maksujen ja menojen välillä.
 • Arbetspension 1:2021 

  (Pensionsskyddscentralen, 14.06.2021)
  I Arbetspension 1:2021 analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut. År 2020 fick pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionsfonderna i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på sina placeringstillgångar. ...
 • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020 

  (PensionsskyddscentralenArbetspensionsförsäkrarna TELA rf, 07.06.2021)
  Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2020 visar att pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionstillgångarna fick i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på placeringstillgångarna, vilka uppgick till ...
 • Työeläke 2:2021 

  (Eläketurvakeskus, 07.06.2021)
  Työeläke-lehti analysoi työeläketoimijoiden tilinpäätökset kesäkuun koosteessaan. Työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille vuonna 2020 keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa. Vastikään ...
 • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2020 

  (EläketurvakeskusTyöeläkevakuuttajat TELA ry, 07.06.2021)
  Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 kertoo, että työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa.

Näytä lisää