Esitteet ja vuosikertomukset

 

Uusimmat viitteet

 • Pensionsskyddscentralens databokslut 2019 

  (Pensionsskyddscentralen, 02.07.2020)
  Skötseln av lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen. Bokslutet publiceras på finska och svenska.
 • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2019 

  (Eläketurvakeskus, 02.07.2020)
  Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
 • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2019 

  (Eläketurvakeskus, 07.03.2020)
  Eläketurvakeskus (ETK) teki vuoden 2019 aikana paljon ennakoivaa selvitys- ja laskelmatyötä, jotta pitkän aikavälin haastaviin näkymiin varautumiselle olisi hyvä tietopohja, toimitusjohtaja Mikko Kautto kertoo ETK:n ...
 • Worker from abroad: your pension grows for each euro you make 

  (Eläketurvakeskus, 01.12.2017)
  This flyer is for foreigners who come to Finland to work. It tells them about our statutory earnings-related pension insurance. The flyer is available in English, Estonian and Russian.
 • Pension för arbetstagare och företagare 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Den årligen utkommande broschyren innehåller information om pensionsskyddet inom den privata sektorn för arbetstagare och företagare. Den berättar om olika pensionsformer och förutsättningarna för att få pension. Den ...
 • Your Guide to Earnings-related Pensions 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  This annually published booklet offers an overview of social insurance and pensions in Finland. For more detailed numerical information on earnings-related pensions, see also Your Guide to Earnings-related Pensions: ...
 • Perhe-eläke: lasten ja lesken turvana 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Vuosittain ilmestyvä Perhe-eläke-esite sisältää tietoa leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä, muodostumisesta ja hakemisesta.
 • Flexibel ålderspension: Ålderspension och partiell förtida ålderspension 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Den årligen utkommande broschyren innehåller information om ålderspensionen och den partiella förtida ålderspensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få dessa pensioner samt om hur pensionen är uppbyggd och hur ...
 • Familjepension: Trygghet till de efterlevande 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Broschyren kommer ut årligen och innehåller information om efterlevandepensionen och barnpensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få pension, hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den.
 • Joustavasti vanhuuseläkkeelle: vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Vuosittain ilmestyvä Joustavasti vanhuuseläkkeelle -esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen ...
 • Työntekijän ja yrittäjän eläke 

  (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
  Vuosittain ilmestyvä perusesite sisältää tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta työntekijälle ja yrittäjälle. Se sisältää tietoja eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen karttumisesta ja ...
 • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2018 

  (Eläketurvakeskus, 07.05.2019)
  Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
 • Pensionsskyddscentralens databokslut 2018 

  (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2019)
 • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2018 

  (Eläketurvakeskus, 10.04.2019)
  Suomen talous kasvoi ripeästi vuonna 2018. Työllisyysaste nousi 72 prosentin tuntumaan. Myös ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousuaan. Vanhuuseläkeikäraja nousi 63 vuoteen ja 3 kuukauteen. Eläketurvakeskus teki ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2018 

  (Eläketurvakeskus, 10.04.2019)
  Finlands ekonomi växte raskt år 2018. Sysselsättningsgraden steg till kring 72 procent. Också sysselsättningsgraden bland äldre personer ökade fortsättningsvis. Åldersgränsen för ålderspension höjdes till 63 år och 3 ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2017 

  (Pensionsskyddscentralen, 18.04.2018)
  Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, verkningarna av eventuella överföringar av anställda mellan den offentliga och den ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

  (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
  Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

  (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
  Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...

Näytä lisää