Esitteet ja vuosikertomukset - Selaus nimekkeen mukaan

  • How to Claim your Pension from Abroad 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
   This booklet is intended for persons who have worked and accrued a pension from abroad. It contains information on how to apply for a pension from abroad and describes the application process. The brochure offers useful ...
  • How to Insure Workers from Abroad 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
  • Joustavasti vanhuuseläkkeelle: vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä Joustavasti vanhuuseläkkeelle -esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen ...
  • Nii taotled pensioni välismaalt 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
  • Näin haet eläkettä ulkomailta 

   (Eläketurvakeskus, 23.10.2018)
   Esite on suunnattu henkilöille, joille on kertynyt eläkettä ulkomailla työskentelyn ja/tai asumisen perusteella. Esite neuvoo, miten eläkettä haetaan ulkomailta (EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista) ja miten hakemuksen ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? 

   (Eläketurvakeskus, 28.08.2017)
   Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista. Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja ...
  • Partiell förtida ålderspension 

   (Eläketurvakeskus, 23.10.2017)
   Vägledningen är avsedd som hjälp för pensionsanstalternas pensionsrådgivare som berättar för sina kunder om vilken inverkan partiell förtida ålderspension har. Här presenteras den partiella förtida ålderspensionen och ...
  • Pension för arbetstagare och företagare 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Den årligen utkommande broschyren innehåller information om pensionsskyddet inom den privata sektorn för arbetstagare och företagare. Den berättar om olika pensionsformer och förutsättningarna för att få pension. Den ...
  • Pensionsskyddscentralens databokslut 2018 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2019)
   Årsberättelsen innehåller verkställande direktören Jukka Rantalas översikt, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter. Årsberättelsen publiceras alltid efter representantskapets vårsammanträde, vanligtvis i ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2010 

   (Pensionsskyddscentralen, 10.05.2011)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.05.2012)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2012 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2013)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2013 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2014)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2014 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2015)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

   (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
   Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

   (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
   Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2017 

   (Pensionsskyddscentralen, 18.04.2018)
   Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, verkningarna av eventuella överföringar av anställda mellan den offentliga och den ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.04.2019)
   Finlands ekonomi växte raskt år 2018. Sysselsättningsgraden steg till kring 72 procent. Också sysselsättningsgraden bland äldre personer ökade fortsättningsvis. Åldersgränsen för ålderspension höjdes till 63 år och 3 ...
  • Perhe-eläke: lasten ja lesken turvana 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä Perhe-eläke-esite sisältää tietoa leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä, muodostumisesta ja hakemisesta.
  • Så här ansöker du om pension från utlandet 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
   Broschyren är avsedd för personer som har arbetat utomlands. I broschyren finns råd om hur man söker om pension från utlandet och hur ansökan handläggs. I broschyren beskrivs hur en pensionsansökan förmedlas mellan ...