Esitteet ja vuosikertomukset - Selaus nimekkeen mukaan

  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2012 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2013)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2013 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2014)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2014 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2015)
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

   (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
   Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

   (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
   Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2017 

   (Pensionsskyddscentralen, 18.04.2018)
   Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, verkningarna av eventuella överföringar av anställda mellan den offentliga och den ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.04.2019)
   Finlands ekonomi växte raskt år 2018. Sysselsättningsgraden steg till kring 72 procent. Också sysselsättningsgraden bland äldre personer ökade fortsättningsvis. Åldersgränsen för ålderspension höjdes till 63 år och 3 ...
  • Perhe-eläke: lasten ja lesken turvana 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä Perhe-eläke-esite sisältää tietoa leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä, muodostumisesta ja hakemisesta.
  • Så här ansöker du om pension från utlandet 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
   Broschyren är avsedd för personer som har arbetat utomlands. I broschyren finns råd om hur man söker om pension från utlandet och hur ansökan handläggs. I broschyren beskrivs hur en pensionsansökan förmedlas mellan ...
  • Työntekijän ja yrittäjän eläke 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä perusesite sisältää tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta työntekijälle ja yrittäjälle. Se sisältää tietoja eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen karttumisesta ja ...
  • Ulkomaalaisen työntekijan vakuuttaminen 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
   Lennäkkimuotoinen esite neuvoo työnantajia ulkomaalaisten työntekijöiden lakisääteisessä vakuuttamisessa.
  • Vuosikertomus 2010 

   (Eläketurvakeskus, 10.05.2011)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus eläkepoliittisesti vilkkaaseen vuoteen, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa ...
  • Vuosikertomus 2011 

   (Eläketurvakeskus, 08.05.2012)
   Eläketurvakeskuksen 50-vuotisjuhlavuoden vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ...
  • Vuosikertomus 2012 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2013)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2012 järjestelmässä ...
  • Vuosikertomus 2013 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2014)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2013 järjestelmässä ...
  • Vuosikertomus 2014 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2015)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2014 järjestelmässä ...
  • Worker from abroad: your pension grows for each euro you make 

   (Eläketurvakeskus, 01.12.2017)
   This flyer is for foreigners who come to Finland to work. It tells them about our statutory earnings-related pension insurance. The flyer is available in English, Estonian and Russian.
  • Your Guide to Earnings-related Pensions 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   This annually published booklet offers an overview of social insurance and pensions in Finland. For more detailed numerical information on earnings-related pensions, see also Your Guide to Earnings-related Pensions: ...