Esitteet ja vuosikertomukset - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2010 

   (Pensionsskyddscentralen, 10.05.2011)
  • Vuosikertomus 2010 

   (Eläketurvakeskus, 10.05.2011)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus eläkepoliittisesti vilkkaaseen vuoteen, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.05.2012)
  • Vuosikertomus 2011 

   (Eläketurvakeskus, 08.05.2012)
   Eläketurvakeskuksen 50-vuotisjuhlavuoden vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2012 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2013)
  • Vuosikertomus 2012 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2013)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2012 järjestelmässä ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2013 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2014)
  • Vuosikertomus 2013 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2014)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2013 järjestelmässä ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2014 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2015)
  • Vuosikertomus 2014 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2015)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2014 järjestelmässä ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2015 

   (Eläketurvakeskus, 04.04.2016)
   Eläketurvakeskuksen asiantuntijat osallistuivat vuonna 2015 eläkeuudistuksen valmisteluun tuomalla mukaan eläkealan näkemyksiä ja tekemällä monia erilaisia laskelmia, arvioita ja selvityksiä, kertoo toimitusjohtaja Jukka ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

   (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
   Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2016 

   (Eläketurvakeskus, 20.04.2017)
   Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

   (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
   Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
  • Ulkomaalaisen työntekijan vakuuttaminen 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
   Lennäkkimuotoinen esite neuvoo työnantajia ulkomaalaisten työntekijöiden lakisääteisessä vakuuttamisessa.
  • Forsäkring av utländska arbetstagare 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
   Broschyren innehåller information för arbetsgivare om hur utländska arbetstagare ska försäkras i den lagstadgade försäkringen.
  • How to Insure Workers from Abroad 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? 

   (Eläketurvakeskus, 28.08.2017)
   Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista. Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja ...
  • Partiell förtida ålderspension 

   (Eläketurvakeskus, 23.10.2017)
   Vägledningen är avsedd som hjälp för pensionsanstalternas pensionsrådgivare som berättar för sina kunder om vilken inverkan partiell förtida ålderspension har. Här presenteras den partiella förtida ålderspensionen och ...