Esitteet ja vuosikertomukset - Selaus nimekkeen mukaan

  • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2018 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2019)
   Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
  • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2019 

   (Eläketurvakeskus, 02.07.2020)
   Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2015 

   (Eläketurvakeskus, 04.04.2016)
   Eläketurvakeskuksen asiantuntijat osallistuivat vuonna 2015 eläkeuudistuksen valmisteluun tuomalla mukaan eläkealan näkemyksiä ja tekemällä monia erilaisia laskelmia, arvioita ja selvityksiä, kertoo toimitusjohtaja Jukka ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2016 

   (Eläketurvakeskus, 20.04.2017)
   Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2017 

   (Eläketurvakeskus, 18.04.2018)
   Eläketurvakeskus tuotti runsaasti taustaselvityksiä eri työryhmille mm. perhe-eläkkeistä, sote-uudistuksen mahdollisten työntekijäsiirtymisten vaikutuksista ja YEL-eläketurvan uudistamisesta, toimitusjohtaja Jukka Rantala ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.04.2019)
   Suomen talous kasvoi ripeästi vuonna 2018. Työllisyysaste nousi 72 prosentin tuntumaan. Myös ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousuaan. Vanhuuseläkeikäraja nousi 63 vuoteen ja 3 kuukauteen. Eläketurvakeskus teki ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2019 

   (Eläketurvakeskus, 07.03.2020)
   Eläketurvakeskus (ETK) teki vuoden 2019 aikana paljon ennakoivaa selvitys- ja laskelmatyötä, jotta pitkän aikavälin haastaviin näkymiin varautumiselle olisi hyvä tietopohja, toimitusjohtaja Mikko Kautto kertoo ETK:n ...
  • Familjepension: Trygghet till de efterlevande 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Broschyren kommer ut årligen och innehåller information om efterlevandepensionen och barnpensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få pension, hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den.
  • Flexibel ålderspension: Ålderspension och partiell förtida ålderspension 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Den årligen utkommande broschyren innehåller information om ålderspensionen och den partiella förtida ålderspensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få dessa pensioner samt om hur pensionen är uppbyggd och hur ...
  • Forsäkring av utländska arbetstagare 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
   Broschyren innehåller information för arbetsgivare om hur utländska arbetstagare ska försäkras i den lagstadgade försäkringen.
  • How to Claim your Pension from Abroad 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
   This booklet is intended for persons who have worked and accrued a pension from abroad. It contains information on how to apply for a pension from abroad and describes the application process. The brochure offers useful ...
  • How to Insure Workers from Abroad 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
  • Joustavasti vanhuuseläkkeelle: vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Vuosittain ilmestyvä Joustavasti vanhuuseläkkeelle -esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Esite sisältää tietoa näiden eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen ...
  • Nii taotled pensioni välismaalt 

   (Eläketurvakeskus, 16.01.2019)
  • Näin haet eläkettä ulkomailta 

   (Eläketurvakeskus, 23.10.2018)
   Esite on suunnattu henkilöille, joille on kertynyt eläkettä ulkomailla työskentelyn ja/tai asumisen perusteella. Esite neuvoo, miten eläkettä haetaan ulkomailta (EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista) ja miten hakemuksen ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? 

   (Eläketurvakeskus, 28.08.2017)
   Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista. Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja ...
  • Partiell förtida ålderspension 

   (Eläketurvakeskus, 23.10.2017)
   Vägledningen är avsedd som hjälp för pensionsanstalternas pensionsrådgivare som berättar för sina kunder om vilken inverkan partiell förtida ålderspension har. Här presenteras den partiella förtida ålderspensionen och ...
  • Pension för arbetstagare och företagare 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Den årligen utkommande broschyren innehåller information om pensionsskyddet inom den privata sektorn för arbetstagare och företagare. Den berättar om olika pensionsformer och förutsättningarna för att få pension. Den ...
  • Pensionsskyddscentralens databokslut 2018 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2019)
  • Pensionsskyddscentralens databokslut 2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 02.07.2020)
   Skötseln av lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen. Bokslutet publiceras på finska och svenska.