Viimeksi syötetyt Kansanterveyslaitos KTL

Viitteet 21-40 / 14539

  • Åtgärdsanvisning för att förhindra salmonellasmitta 

   Kuusi, Markku; Jalava, Katri; Siitonen, Anja; Ruutu, Petri
   Folkhälsoinstitutens publikationer C 4 : 4/2007 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här anvisningen ger information om åtgärder med vilka man kan förhindra att salmonella sprids från smittade personer. Målet är att förenhetliga praxis kring vårdåtgärderna inom hälsovården. Anvisningen är avsedd för ...
  • Yhdessä päihteitä vastaan. Opettajan kirja (venäjänkielinen) 

   Heikkilä, Hanna; Mannonen, Miia; Tawast, Mikko; Haukkala, Ari; Laatikainen, Tiina
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C : 11/2007 (Kansanterveyslaitos, 2008)
  • Åtgärdsanvisning: Bekämpningsåtgärder i samband med kikhostefall 

   Tran Minh, Nhu Nguyen; Kainulainen, Katariina; Kantele, Anu; Mertsola, Jussi
   Folkhälsoinstitutens anvisningar och rekommendationer C : 11 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här åtgärdsanvisningen ger information om nödvändiga åtgärder då man vårdar en kikhostepatient och förhindrar att smittan sprids från patienten till dennas näromgivning. Anvisningen är bl.a. avsedd för hälsocentralläkare ...
  • Åtgärdsanvisning: Bekämpningsåtgärder i samband med difterifall 

   Kuusi, Markku; Klemets, Peter; Nuorti, Pekka; Lyytikäinen, Outi; Kela, Eija; Pekkanen, Eeva; Ruutu, Petri; Vuopio-Varkila, Jaana; Rapola, Satu; Ölander, Rose-Marie
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C : 16 (Folkhälsoinstitutet, 2005)
   I den här anvisningen berättas om bekämpningsåtgärder, som har som syfte att förhindra att difterismitta sprids i näromgivningen. Den är i första hand avsedd för de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ...
  • Åtgärdsanvisning för att förhindra EHEC-smitta 

   Jalava, Katri; Kuusi, Markku; Siitonen, Anja; Ruutu, Petri
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C 3 : 3 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här anvisningen ger information om åtgärder med vilka man kan förhindra att den enterohemorragiska bakterien Escherichia coli (EHEC) sprids från smittade personer. Målet är att förenhetliga praxis kring åtgärderna inom ...
  • Anvisning om åtgärder vid botulism 

   Jalava, Katri; Lindström, Miia; Ölander, Rose-Marie; Niskanen, Taina; Korkeala, Hannu; Kuusi, Markku
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C : 14 (Folkhälsoinstitutet, 2008)
   Anvisningen innehåller en beskrivning av epidemiologiska åtgärder med vilka man snabbt kan identifiera personer som insjuknat i botulism och förebygga en eventuell epidemi. Syftet är att förenhetliga hälso- och sjukvårdens ...
  • Coffee and Risk of Type 2 Diabetes 

   Bidel, Siamak
   Publications of the National Public Health Institute A : 18 (Kansanterveyslaitos, 2008)
   Type 2 diabetes is one of the diseases that largely determined by lifestyle factors. Coffee is one of the most consumed beverages in the world and recently released data suggest the effects of coffee consumption on type 2 ...
  • Listeriainfektion, listerios 


   Folkhäsointitutets anvisningar och rekommendationer C : 7 (Folkhälsoinstitutet, 2005)
   Listeria kan förorsaka människan en sjukdom som heter listerios via livsmedel som kontaminerats med bakterien. Tiden från att man intagit livsmedel som innehåller listeriabakterier till att symtomen framträder varierar ...
  • Toiminta pernaruttoepäilyn tai pernarutolle altistumisen yhteydessä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 

   (Kansanterveyslaitos, 2002)
   Ohjeen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys pernaruton tahalliseen levittämiseen liittyvästä uhkasta, taudin eri muotojen kliinisistä piirteistä sekä diagnostiikan ja hoidon periaatteista tilanteissa, joissa epäillään ...
  • Ruskea rasva polttaa energiaa 

   Raasmaja, Atso
   Kansanterveyslehti (Kansanterveyslaitos, 1997)
  • Åtgärdsanvisning för att förhindra norovirussmitta 

   Kuusi, Markku; Kanerva, Mari; Lyytikäinen, Outi; Klemets, Peter
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C : 8/2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)
   Målet med anvisningen är att ge anvisningar för att begränsa norovirusepidemier särskilt i sådana situationer där antalet personer som riskerar insjukna är stort eller växlar frekvent, såsom på inkvarteringsställen eller ...
  • Review of Health Examination Surveys in Europe 

   Tolonen, Hanna; Koponen, Päivikki; Aromaa, Arpo; Conti, Susanna; Graff-Iversen, Sidsel; Grøtvedt, Liv; Kanieff, Mark; Mindell, Jennifer; Natunen, Sanna; Primatesta, Paola; Verschuren, Monique; Viet, Lucie; Kuulasmaa, Kari
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 18 / 2008 (National Public Health Institute for the Feasibility of a European Health Examination Survey (FEHES) Project, 2008)
   Information on the health, health risks and use of health services and medicines of the population are needed for planning and evaluating health policies and health care. Typical data sources for health information are ...
  • Ruokamittoja 

   Sääksjärvi, Kati; Reinivuo, Heli
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 15/2004 (Kansanterveyslaitos, 2004)
   Nautitun ruoan määrän arviointi on keskeinen osa yksilöiden ja väestöryhmien ruoankäytön mittaamisessa. Useat suomalaiset ravitsemustutkimukset perustuvat edellisen vuorokauden ruokavalion haastatteluun. Tällöin haastateltavien ...
  • Toimenpideohje salmonella-tartuntojen ehkäisemiseksi 

   KTL
   Kansanterveyslaitoksen ohjeita ja suosituksia C : 2 / 2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)
   Tämä ohje antaa tietoa toimenpiteistä, joilla voidaan ehkäistä salmonellan leviämistä salmonellatartunnan saaneista henkilöistä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa terveydenhuollon toimenpidekäytäntöjä. Ohje on tarkoitettu ...
  • Aktinomykeettien ja homeiden esiintyminen verkostovedessä 

   Korhonen, L.K.; Malaska, K.; Lignell, P.; Kärkkäinen, H.; Rintala, A.; Nevalainen, A.; Miettinen, L.T.
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 15 / 2006 (Kansanterveyslaitos, 2006)
   Valtaosa Suomen talousvesistä täyttää kaikki asetetut normit ja kuluttajat pitävät talousveden laatua hyvänä, mutta myös suomalaisissa talousvesissä esiintyy mikrobiologisia ongelmia. Yksi tällainen ilmiö on verkostovesien ...
  • Organisaatioiden välinen viestintä Kansanterveyslaitokselta terveyskeskuksiin 

   Hulkko, Terhi
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 5 / 2006 (Kansanterveyslaitos, 2006)
   Suomalainen lasten ja nuorten rokotusohjelma uudistui 1.1.2005. Kansanterveyslaitos tiedotti uudistuksesta monikanavaisesti vuonna 2004 ja uudistusta koskeva aineisto oli saatavilla myös laitoksen verkkosivuilla. Rokotusohjelman ...
  • Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys alueittain 1993–2005 

   Sulander, Tommi; Nummela, Olli; Laitalainen, Elina; Helakorpi, Satu; Uutela, Antti
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 30 / 2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)
   Julkaisussa kuvataan eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymisen ja terveyden kehitystä alueittain vuosina 1993–2005. Tulokset perustuvat Kansanterveyslaitoksen vuodesta 1985 alkaen toteuttamaan ”Eläkeikäisen väestön ...
  • National Public Health Institute Department of Health and Functional Capacity: Background material for the international evaluation 

   Alfthan, Georg; Aromaa, Arpo; Jula, Antti; Koskinen, Seppo; Sundvall, Jouko
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 22/2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)
  • Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot, 1999–2006 

   Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO)
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 20/2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)