Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Åtgärdsanvisning för att förhindra EHEC-smitta 

   Jalava, Katri; Kuusi, Markku; Siitonen, Anja; Ruutu, Petri
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C 3 : 3 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här anvisningen ger information om åtgärder med vilka man kan förhindra att den enterohemorragiska bakterien Escherichia coli (EHEC) sprids från smittade personer. Målet är att förenhetliga praxis kring åtgärderna inom ...
  • Åtgärdsanvisning för att förhindra norovirussmitta 

   Kuusi, Markku; Kanerva, Mari; Lyytikäinen, Outi; Klemets, Peter
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C : 8/2007 (Kansanterveyslaitos, 2007)
   Målet med anvisningen är att ge anvisningar för att begränsa norovirusepidemier särskilt i sådana situationer där antalet personer som riskerar insjukna är stort eller växlar frekvent, såsom på inkvarteringsställen eller ...
  • Åtgärdsanvisning för att förhindra salmonellasmitta 

   Kuusi, Markku; Jalava, Katri; Siitonen, Anja; Ruutu, Petri
   Folkhälsoinstitutens publikationer C 4 : 4/2007 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här anvisningen ger information om åtgärder med vilka man kan förhindra att salmonella sprids från smittade personer. Målet är att förenhetliga praxis kring vårdåtgärderna inom hälsovården. Anvisningen är avsedd för ...
  • Åtgärdsanvisning: Bekämpningsåtgärder i samband med difterifall 

   Kuusi, Markku; Klemets, Peter; Nuorti, Pekka; Lyytikäinen, Outi; Kela, Eija; Pekkanen, Eeva; Ruutu, Petri; Vuopio-Varkila, Jaana; Rapola, Satu; Ölander, Rose-Marie
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C : 16 (Folkhälsoinstitutet, 2005)
   I den här anvisningen berättas om bekämpningsåtgärder, som har som syfte att förhindra att difterismitta sprids i näromgivningen. Den är i första hand avsedd för de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ...
  • Åtgärdsanvisning: Bekämpningsåtgärder i samband med kikhostefall 

   Tran Minh, Nhu Nguyen; Kainulainen, Katariina; Kantele, Anu; Mertsola, Jussi
   Folkhälsoinstitutens anvisningar och rekommendationer C : 11 (Folkhälsoinstitutet, 2007)
   Den här åtgärdsanvisningen ger information om nödvändiga åtgärder då man vårdar en kikhostepatient och förhindrar att smittan sprids från patienten till dennas näromgivning. Anvisningen är bl.a. avsedd för hälsocentralläkare ...