Kirjat - Selaus tekijän mukaan "Vuopio-Varkila, Jaana"

  • Toimenpideohje torjuntatoimista kurkkumätätapausten yhteydessä 

   Kuusi, Markku; Klemets, Peter; Nuorti, Pekka; Lyytikäinen, Outi; Kela, Eija; Pekkanen, Eeva; Ruutu, Petri; Vuopio-Varkila, Jaana; Rapola, Satu; Ölander, Rose-Marie
   Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C : 15/2005 (05.12.2012)
   Tämä ohje antaa tietoa torjuntatoimista, joiden tarkoituksena on ehkäistä kurkkumätätartunnan leviämistä lähiympäristöön. Se on tarkoitettu ensisijaisesti terveyskeskusten tartuntataudeista vastaavien lääkärien ja alueellisesta ...
  • Åtgärdsanvisning: Bekämpningsåtgärder i samband med difterifall 

   Kuusi, Markku; Klemets, Peter; Nuorti, Pekka; Lyytikäinen, Outi; Kela, Eija; Pekkanen, Eeva; Ruutu, Petri; Vuopio-Varkila, Jaana; Rapola, Satu; Ölander, Rose-Marie
   Folkhälsoinstitutens rekommendationer C : 16 (Folkhälsoinstitutet, 2005)
   I den här anvisningen berättas om bekämpningsåtgärder, som har som syfte att förhindra att difterismitta sprids i näromgivningen. Den är i första hand avsedd för de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ...