Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

  • Kaatumisten ehkäisy : esimiehet ja johto 


   Tiedä ja toimi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2014)
   Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Vakaviin vammoihin johtavat kaatumiset lisääntyvät erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä. Tehokas näyttöön perustuva kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisy on keskeinen osa ...
  • Kaatumisten ehkäisy : hoito- ja kuntoutushenkilöstö 

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; UKK-instituutti
   Tiedä & toimi (THL, 2020)
   Kaatumiset ovat yleisiä Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat vammoja ja kaatumispelkoa. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan ovat usein seurausta heikentyneestä terveydestä, ...
  • Kaatumisten ehkäisy : hoitohenkilöstö 


   Tiedä ja toimi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2014)
   Tutkimusnäytön mukaan tehokas kaatumisten ehkäisy edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyössä toteutettuna kaatumisten ehkäisy ei kuormita yhtä ammattiryhmää tai työntekijää tarpeettomasti. Hoitajilla on usein ...
  • Kaatumisten ehkäisy : iäkkäät 


   Tiedä ja toimi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2014)
   Kuinka usein kuulet, että jälleen joku ikätoveri on kaatunut ja loukannut itsensä? Oletko itse huolissasi, kun huomaat, että heiluttaa ja keikuttaa eivätkä jalat tottelekaan niin kun ennen? Kaatuilu ei ole ikääntymiseen ...
  • Kaatumisten ehkäisy : iäkkäät 

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; UKK-instituutti
   Tiedä & toimi (THL, 2020)
   Kaatumiset ovat yleisiä Kuuletko usein, että joku ikätoveri on kaatunut ja loukannut itsensä? Oletko itse kaatunut tai huolissasi kaatumisista? Iäkkäiden kaatumiset ovat yleisiä mutta ne eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. ...
  • Kaatumisten ehkäisy : lääkärit 


   Tiedä ja toimi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2014)
   Kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatuminen on useimmiten seurausta iäkkään heikentyneestä terveydestä tai siitä, että iäkkään voimavarat ja hänen toimintaympäristönsä vaatimukset eivät kohtaa. Miltei ...
  • Kaatumisten ehkäisy : lääkärit 

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; UKK-instituutti
   Tiedä & toimi (THL, 2020)
   Kaatumisten ehkäisytyössä tarvitaan lääkärin asiantuntemusta Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat vammoja ja kaatumispelkoa. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan ovat usein ...
  • Kaatumisten ehkäisy : omaishoitajat 


   Tiedä ja toimi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2014)
   Miksi sinun omaishoitajana kannattaa toimia kaatumisten ehkäisemiseksi? Omaishoitajana tunnet omaisesi terveyttä ja toimintakykyä koskevat asiat ja niiden muutokset hyvin. Ole siis aktiivinen ja hanki tietoa kaatumisten ...
  • Kaatumisten ehkäisy : omaishoitajat 

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; UKK-instituutti
   Tiedä & toimi (THL, 2020)
   Kaatumiset heikentävät hyvinvointia ja toimintakykyä Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisten aiheuttamat vammat voivat olla vakavia ja heikentää omaisesi hyvinvointia ja toimintakykyä. Myös ilman vammaa ...
  • Kaatumisten ehkäisy : ylin johto ja lähijohto 

   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; UKK-instituutti
   Tiedä & toimi (THL, 2020)
   Kaatumiset ovat yleisiä Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Ne aiheuttavat vammoja ja kaatumispelkoa. Osa vammoista on vakavia, ja ne aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle sekä lisäävät iäkkäiden hoivan ...
  • Kaatumisten ehkäisy sairaalassa, hoitolaitoksissa ja kotona on kaikkien etu 

   Inkinen, Ritva
   Teemakatsaus : 2/2012 (THL, 2012)
  • Kaikki työuralle! : Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa 

   Karjalainen, Vappu; Keskitalo, Elsa
   Teema : 18 (THL, 2013)
   Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet hyvinvointivaltiossa ovat muutoksessa. Oikeus työttömyysturvaan ja työttömän velvollisuus osallistua työhön tai koulutukseen kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Aktiivipolitiikan tavoite ...
  • Kaivosten stressitestit 2013 

   Välisalo, Tero; Jouttijärvi, Timo; Kallio, Antti; Kauppi, Sari; Kauppila, Päivi; Komulainen, Hannu; Laasonen, Juha; Laine-Ylijoki, Jutta; Leppänen, Minna; Reinikainen, Jussi; Wahlström, Margareta
   Ympäristöministeriön raportteja : 2 (Ympäristöministeriö, 2014)
  • Kala ruokavaliossa : Tuloksia Kalastaja ja Terveys 2000 -tutkimuksista 

   Turunen, Anu W; Männistö, Satu; Suominen-Taipale, Liisa; Räsänen, Riina; Reinivuo, Heli; Jula, Antti; Verkasalo, Pia K
   Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 25/2009 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2009)
  • Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaammiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä (KALAKAS) : Loppuraportti 

   Rantakokko, Panu; Peltonen, Heikki; Leskelä, Ari; Hakalax, Roger; Myllylä, Timo; Lerche, Knut-Olof; Kiviranta, Hannu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Suomen ympäristökeskus (SYKE)Luonnonvarakeskus (Luke)Ab Salmonfarm Oy, 2019)
  • Kamppailu tupakan asemasta 

   Hakkarainen, Pekka (Duodecim, 2017)
  • Kannabis ja terveys 

   Hakkarainen, Pekka; Kaprio, Jaakko; Pirkola, Sami; Seppälä, Timo; Soikkeli, Markku; Suvisaari, Jaana
   Tutkimuksesta tiiviisti : 2014_017 (THL, 2014)
  • Kansainvälisen RARHA hankkeen juomatapakysely : Suomalaisen aineiston perusraportti 

   Karlsson, Thomas; Mäkelä, Pia
   Työpaperi : 2017_009 (THL, 2017)
  • Kansalainen - pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista kansalaisille 

   Hyppönen, Hannele; Aalto, Anna-Mari; Reponen, Jarmo; Kangas, Maarit; Kuusisto-Niemi, Sirpa; Heponiemi, Tarja
   Tutkimuksesta tiiviisti : 2/2018 (THL, 2018)