Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1028-1047 / 3027

  • Laki ja asiakkaan oikeudet : Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä, Loppuraportti IV 


   Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 48/2011 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä, 2011)
  • Laki muuttui - Miten kävi henkilöstömitoituksen? 

   Kehusmaa, Sari; Alastalo, Hanna
   Tutkimuksesta tiiviisti : 2021_006 (THL, 2021)
  • Lapsella on oikeus osallisuuteen - vammaisuudesta riippumatta 

   Ahola, Sanna; Pollari, Kirsi
   Päätösten tueksi : 1/2018 (THL, 2018)
   Vammaisilla lapsilla on lähtökohtaisesti samat tarpeet kuin muillakin lapsilla. Vammaisten lasten ihmisoikeuksien perustana ovat sekä lapsen oikeuksien sopimus että vammaissopimus. Lapsen mahdollisuus ilmaista itseään ja ...
  • Lapsen elatus ja huolto 2008 


   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva : 11/20092009 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2009)
  • Lapsen elatus ja huolto 2009 


   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 13/2010Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva : 2010 : 13/20102010 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2010)
  • Lapsen elatus ja huolto 2010 


   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva : 18/20112011 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2011)
  • Lapsen elatus ja huolto 2011 

   THL
   SVT. Suomen virallinen tilasto. SosiaaliturvaTilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report : 12/2012 (19.09.2012)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2011 kaikkiaan 44 400 elatusapusopimusta. Sopimuksia vahvistettiin noin 1 800 (4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 alkanut elatusapusopimusten määrän kasvu jatkuu edelleen. ...
  • Lapsen elatus ja huolto 2012 

   THL
   SVT (THL, 06 / 2013)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2012 kaikkiaan 46 457 elatusapusopimusta. Sopimuksia tehtiin noin 2 100 (5 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 alkanut elatusapusopimusten määrän kasvu jatkuu edelleen. Sopimuksista ...
  • Lapsen elatus ja huolto 2013 

   THL
   SVT (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 22.05.2014)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2013 kaikkiaan 48 607 elatusapusopimusta. Sopimuksia tehtiin 2 150 (5 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Elatusapusopimusten määrän kasvu on jatkunut vuodesta 2007.
  • Lapsen elatus ja huolto 2014 

   THL
   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical reportSVT (THL, 05 / 2015)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2014 yli 52 170 elatusapusopimusta. Sopimuksia tehtiin noin 3 570 (7 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Elatusapusopimusten määrän kasvu on jatkunut vuodesta 2007. Elatusapusopimuksella turvataan ...
  • Lapsen elatus ja huolto 2015 

   Forss, Anne
   SVTTilastoraportti : 11/2016 (THL, 2016)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2015 lähes 53 880 elatusapusopimusta. Sopimuksia tehtiin 1 710 (3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Elatusapusopimusten määrän kasvu on jatkunut vuodesta 2007 (53 %). Elatusapusopimuksella ...
  • Lapsen elatus ja huolto 2016 

   THL
   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical ReportSVT : 23/2017 (THL, 19.06.2017)
   Vuonna 2016 vahvistettiin 22 774 avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Lähes kaikissa tapauksissa isyys vahvistettiin tunnustamisen perusteella. Tunnustamisista 55 prosenttia tehtiin äitiysneuvolassa tai ...
  • Lapsen elatus ja huolto sekä isyyden selvittäminen 2017 

   THL
   TilastoraporttiSVT : 18/2018 (24.05.2018)
   Erillään asuvien vanhempien lapsen asumisesta esim. vuoroviikoin vanhempiensa luona sovittiin 3 106 lapselle vuonna 2017. Sopimuksia tehtiin 454 enemmän kuin vuonna 2016.
  • Lapsen elatus ja huolto sekä isyyden selvittäminen 2018 

   THL
   TilastoraporttiSVT : 11/2019 (THL, 09.05.2019)
   Suomessa vahvistettiin vuonna 2018 yhteensä 20 795 avioliiton ulkopuolella synty¬neen lapsen isyys. Lähes kaikissa tapauksissa isyys vahvistettiin tunnustamisen perusteella. Tunnustamisista 81 prosenttia vastaanotettiin ...
  • Lapsen elatus ja huolto sekä isyyden selvittäminen 2019 : Perheoikeudellisten sopimusten määrät vähenivät 

   THL
   TilastoraporttiSVT : 20/2020 (THL, 12.06.2020)
   Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin 45 181 sopimusta, mikä on lähes 3 900 vähemmän (-7,9 %) kuin vuonna 2018. Näissä sovittiin lapsen huollosta 27 214 kertaa, tapaamisesta 23 222 ja asu¬misesta ...
  • Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi : Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi 

   Petrelius, Päivi; Tulensalo, Hanna; Jaakola, Anne-Mari; Hietamäki, Johanna
   Työpaperi : 2016_033 (THL, 2016)
   Tässä julkaisussa tuodaan esiin monipuolista tutkimus- ja kehittämistietoa lastensuojelussa tehtävästä arvioinnista. Tavoitteena on ollut rakentaa ymmärrystä siitä, mistä kaikesta hyvä ja laadukas arviointi lastensuojelussa ...
  • Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä 

   Pekkarinen, Elina; Vehkalahti, Kaisa; Myllyniemi, Sami
   Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja : 131 (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 2012)
   Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisotutkimusverkoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) yhteinen julkaisu. Tämänkertaisen vuosikirjan teemaa työstettiin myös ...
  • Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä: Nuorten elinolot -vuosikirja 2016 

   Kivijärvi, Antti; Peltola, Marja (Nuorisotutkimusseura, 2016)
   Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa ...
  • Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina : Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia 

   Nenonen, Tellervo; Heino, Malla; Hedman, Lilli; Klemetti, Reija
   Tutkimuksesta tiiviisti : 2020_024 (THL, 2020)
  • Lapsi ja kieli : Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa 

   Nurmilaakso, Marja; Välimäki, Anna-Leena
   Opas / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 13 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2011)