Kirjat - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1694-1713 / 3054

  • Päihdehaittakustannukset 2010 

   THL
   Tilastoraportti : 11/2012 (11.12.2012)
   Alkoholin käytön aiheuttamat haitat maksoivat julkiselle sektorille arviolta 0,9–1,1 miljardia euroa vuonna 2010.
  • Päihdehaittakustannuslaskennan menetelmät - Esimerkkinä vuoden 2010 päihdehaittakustannuslaskenta 

   Jääskeläinen, Marke
   Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet : 2012_005 (THL, 2012)
  • Päihdehoitotyö 

   Partanen, Airi; Holmberg, J; Inkinen, M; Kurki, M; Salo-Chydenius, S (SanomaPro, 2015)
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2008 24.9.2009 


   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva : 14/20092009 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2009)
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2009 

   Ruuth, Paula; Väänänen, Tuula
   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 21/2010 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2010)
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2010 

   Väänänen, Tuula
   Tilastoraportti - Statistikrapport - Statistical report / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 24//2011 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2011)
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2011 

   THL
   Tilastoraportti : 19/2012 (THL, 2012)
   Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat vuonna 2011 pääosin miehiä (67 %) ja valtaosin 20–35-vuotiaita (67 %). Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys yleistä (61 %).
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 

   THL
   Tilastoraportti (THL, 2013)
   Vuonna 2012 päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja valtaosin 20¬¬–34-vuotiaita (62 %). Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys yleistä (59 %). Joka kymmenes oli asunnoton. Suurin osa ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2013 

   THL
   Tilastoraportti : 21/2014 (THL, 29.08.2014)
   Huumehoidon asiakkailla korostuvat vakavammat päihdeongelmat. Voimakasta riippuvuutta aiheuttavat opioidit olivat vuonna 2013 ensisijainen ongelmapäihde 59 prosentilla huumehoitoon hakeutuneista ja 75 prosentilla huumehoidon ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2014 

   THL (THL, 17.09.2015)
   Lähes kaikki päihdehuollon huumeasiakkaat käyttivät vuonna 2014 useita ongelmapäihteitä. Kyselyä edeltävän kuukauden aikana useita päihteitä käytti 66 prosenttia asiakkaista. Buprenorfiini, jota käytetään myös korvaushoi ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015 

   THL (THL, 14.09.2016)
   Huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon vuonna 2015 hakeutuneista asiakkaista valtaosalla oli mainittu useita ongelmia aiheuttavia päihteitä. Kaksi kolmesta hoitoon hakeutuneesta (68 %) oli käyttänyt ainakin kahta päihdettä ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2016 

   THL
   Tilastoraportti : 36/2017 (THL, 01.11.2017)
   Huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon vuonna 2016 hakeutuneiden asiakkaiden yleisimmät ongelmapäihteet olivat opioidit (77 % asiakkaista), stimulantit (52 %) ja kannabis (52 %). Yleisin opioidi oli korvaushoitolääkkeenäkin ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017 

   THL
   Tilastoraportti : 31/2018 (THL, 2018)
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2018 

   THL
   Tilastoraportti : 14/2020 (THL, 07.05.2020)
   Vuonna 2018 päihdehuollon asiakkaiden huumeidenkäyttö pysyi ennallaan. Opioidit olivat yleisin mainittu ongelmia aiheuttanut huume (74 %) ja ensisijaiseksi ongelmahuumeeksi ne nimesi 39 prosenttia asiakkaista. Opioidien ...
  • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2019 

   THL
   Tilastoraportti : 4/2021 (THL, 10.03.2021)
   Päihdehuollon asiakkaiden huumeidenkäyttö pysyi ennallaan vuonna 2019. Opioidit olivat yleisin mainittu ongelmia aiheuttanut huume (77 %) ja ensisijaiseksi ongelmahuumeeksi ne nimesi 40 prosenttia asiakkaista. Opioidien ...
  • Päihdeongelmaisen neurologisen ja kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 

   Telakivi, Tiina; Rapeli, Pekka; Kaarne, Tiina; Hillbom, Matti (TOIMIA-verkosto, 2011)
  • Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet 

   Kaukonen, Olavi; Kuussaari, Kristiina
   Raportti : 2021_002 (THL, 2021)
   Päihdehuollon erityispalveluiden rakenne on kehittynyt hitaammin kuin ympäröivä yhteiskunta. Samalla niiden paikka hyvinvointivaltion universalistisessa kehyksessä on lähes huomaamatta muuttunut. Päihdepalveluita jäsennetään ...
  • Päihdepalveluihin pääsy suurissa kunnissa vuosina 2011 ja 2012 

   Kuljukka, Leena; Niskala, Maija; Partanen, Airi; Kuussaari, Kristiina; Vorma, Helena
   Työpaperi : 2013_038 (THL, 2014)
  • Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 : Alkoholi ja huumeet 

   Jääskeläinen, Marke; Rönkä, Sanna; Wahlfors, Lennart; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   Päihdetilastollinen vuosikirjaSuomen virallinen tilasto. Sosiaaliturva : 2009 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden- ja sosiaalihuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira, 2009)
  • Päihdetilastollinen vuosikirja 2010 : Alkoholi ja huumeet 

   Jääskeläinen, Marke; Virtanen, Sirpa; Wahlfors, Lennart; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   Päihdetilastollinen vuosikirjaSuomen virallinen tilasto. Sosiaaliturva : 2010 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2010)