Artikkelit - Selaus tekijän mukaan "0000-0001-5111-1358"

  • Tilkku­pei­tosta ydinosaamisen määrittelyyn [tiedepääkirjoitus] 

   Stephens, Christopher; Croiset, Gerda; Möller, Riitta; Seppälä, Hannele; Mäkelä, Marjukka
   Suomen lääkärilehti : 24-31 (2018)
   Lääke­tieteen peru­so­pe­tuksen ar­viointi Suo­men vii­dessä lääke­tie­teel­li­sessä tiede­kun­nassa val­mistui kesä­kuussa 2018. Kansain­vä­lisen arvioin­ti­ryhmän ra­portti ku­vaa koulu­tuksen mo­nia vah­vuuksia. Sii­nä ...