Julkarin käyttöohje

Yleistä Julkarin hakuominaisuuksista

Julkarista voit hakea tietoa nopeasti muutamalla sanalla tai fraasilla tai perusteellisesti yhdistelemällä hakusanoja ja -lausekkeita Boolen operaattoreilla. Voit myös selata sisältöä asiasanojen avulla. Haun tai asiasanaselailun voit kohdistaa koko Julkariin tai vain tiettyyn kokoelmaan kuten vaikka Eläketurvakeskuksen julkaisuihin. Tässä ohjeessa kerromme miten!

Tarkemmat hakuohjeet

Hakusanojen ja hakulausekkeiden yhdistäminen Boolen operaattoreilla (AND, OR, NOT)

Boolen operaattoreilla AND, OR ja NOT (JA, TAI, EI) voit yhdistellä hakusanoja ja hakulausekkeita. Jos haussa on yhtä aikaa useampaa eri operaattoria (esimerkiksi OR ja AND), yhdistettyjen hakusanojen (eli hakulausekkeen) ympärille tarvitaan sulut (). Myös OR-operaattorilla yhdistettyjen hakulausekkeiden ympärille kannattaa laittaa sulut. Sulut toimivat siten, että ne ”sitovat” yhteenkuuluvat hakusanat tai -lausekkeet yhteen ja ohjaavat hakulausekkeen tulkintaa. Sulkumerkkien kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä ne voivat muuttaa hakulausekkeen merkitystä.

AND tarkentaa

Kun haluat kaikkien hakutermien esiintyvän hakutuloksen viitteissä, käytä AND-operaattoria. AND on Julkarissa oletusoperaattori, eli vaikka sitä ei kirjoitettaisi hakukenttään, haku etsii ne julkaisut, joissa kaikki annetut hakutermit esiintyvät. Jos haluat hakea julkaisuja, joissa esiintyy jokin hakutermeistä, käytä OR-operaattoria.

Esimerkkejä:

maahanmuuttaj* AND työmarkkin* AND suom*
(tai maahanmuuttaj* työmarkkin* suom*)

OR laajentaa

Yhdistä synonyymeja tai merkitykseltään lähekkäisiä termejä OR-operaattorilla. Hakutulokseen tulevat julkaisut, joissa esiintyy yksi tai useampi hakutermeistä. OR-operaattorin kanssa kannattaa Julkarissa aina käyttää sulkuja hakulausekkeessa oikean tulkinnan varmistamiseksi.

Esimerkkejä:

(uupumu* OR stress* OR työstress* OR burnout)

NOT rajoittaa

Käytä NOT-operaattoria kun haluat rajata tietyn hakusanan pois tuloksista. Käytä NOT-operaattoria harkiten, ettet vahingossa rajaa pois hyödyllisiä viitteitä.

Esimerkkejä:

stress* NOT työstressi* – hakee julkaisuja, joissa on stress-alkuinen sana mutta joissa ei esiinny hakutermi työstressi.

AND, OR tai NOT-operaattorien yhdistäminen samassa haussa

Boolen operaattoreilla voit yhdistää hakutermejä ja sulkujen avulla voit yhdistellä hakulausekkeita toisiinsa. Sulut ”sitovat” yhteenkuuluvat hakusanat yhteen ja ohjaavat hakulausekkeen tulkintaa.

Esimerkkejä:

(uupumu* OR stress*) AND (työ* OR opiskelu*) - hakee julkaisuja, joissa esiintyy joko uupumu* TAI stress* (tai molemmat) JA joko työ* TAI opiskel* (tai molemmat). Sulut varmistavat sen, että OR-operaattorilla yhdistetyt hakusanat pysyvät yhdessä.

(uupumu* OR stress*) NOT työstressi* - hakee julkaisuja, joissa esiintyy joko uupumu* TAI stress* mutta EI työstressi*. Sulut varmistavat sen, että OR-operaattorilla yhdistetyt hakusanat pysyvät yhdessä.

Lisää esimerkkejä löydät Hakuesimerkkejä-luvusta!

Fraasihaku

Fraasihaussa laitat hakutermien ympärille lainausmerkit.

Käytä fraasihakua, kun haluat, että hakusanat esiintyvät vierekkäin hakutuloksen julkaisuissa. Fraasihakua on syytä käyttää aina myös silloin, kun haet ilmaisua, julkaisun nimeä tai yhdyssanaa, jossa on erikoismerkki eli kysymysmerkki, huutomerkki, kenoviiva, väliviiva tai tavuviiva, kaksoispiste tai puolipiste (?, !, /, -,: ,;).

Esimerkkejä:

"sote-palvelut"
"sosiaalipolitiikka - hukassa vai uuden jäljillä?"

Kenttähaku

Kenttähaku tarkoittaa sitä, että tietoa ei haeta kaikista julkaisun kentistä vaan haku kohdistetaan tiettyyn kenttään, kuten esimerkiksi julkaisuvuosikenttään, otsikkokenttään tai asiasanakenttään.

Kenttähaussa kentän nimen ja sen halutun arvon väliin on laitettava kaksoispiste.

Alla käydään läpi muutamia kenttähakutyyppejä.

Julkaisuvuosirajaus

Julkaisuvuosirajaus tehdään dc.date.issued-kentän avulla. Vuosirajaus voi koskea yhtä vuotta tai tiettyä aikaväliä. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä.

Esimerkkejä:

dc.date.issued:2020
dc.date.issued:[2015 TO 2020]
lapsiperh* AND perusturva* AND dc.date.issued:[2015 TO 2020]

Tekijähaku

Julkaisun tekijää/tekijöitä haetaan dc.contributor.author-kentästä. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä. Huomaa myös lainausmerkit kentän arvon eli tekijän ympärillä.

Esimerkkejä:

dc.contributor.author:"taipale vappu"
dc.contributor.author:"taipale v"

Tieteellisten lehtien artikkeleissa ilmoitetaan usein vain tekijän etunimen ensimmäinen kirjain. Jotta tulokseen tulisi tekijän kaikki julkaisut, kannattaa hakea sekä koko nimellä että etunimen ensimmäisellä kirjaimella:

dc.contributor.author:("taipale vappu" OR "taipale v")

Kustantajahaku

Jos haluat etsiä tietyn kustantajan julkaisuja, kohdista haku dc.publisher-kenttään. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä.

Esimerkkejä:

dc.publisher:who OR dc.publisher:"world health organization" TAI vaihtoehtoisesti:
dc.publisher:(who OR "world health organization")

Haku julkaisun nimellä tai haun kohdistaminen nimekekenttään

Jos etsit tiettyä julkaisua tai haluat löytää julkaisuja joiden nimekkeessä esiintyy tiettyjä sanoja, kohdista haku dc.title-kenttään. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä.

Esimerkkejä:

dc.title:(perustulo* suom*)
dc.title:”perustulon kannatus suomessa”
dc.title:(perustulo* OR toimeentulotu*) AND dc.title:(suom* OR ruots* OR pohjoisma*) TAI vaihtoehtoisesti:
dc.title:((perustulo* OR toimeentulotu*) AND dc.title:(suom* OR ruots* OR pohjoisma*))

Haku lehden tai sarjan nimellä

Haku lehden tai sarjan nimellä tehdään dc.relation.ispartofseries-kentästä. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä.

Esimerkkejä:

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet)

Asiasanahaku

Asiasanat kuvaavat julkaisun keskeisen sisällön. Julkarissa käytössä olevat asiasanastot ovat muun muassa TERO ja YSO. Kaikkia Julkarin julkaisuja ei asiasanoiteta, mutta asiasanahaku on silti hyvä vaihtoehto, jos haluat vapaasanahakua tarkemman ja rajatumman haun otsikkohaun rinnalle. Julkarissa käytettyjä asiasanoja voit selata pääsivun oikean laidan Asiasana-listauksesta.

Asiasanoja haetaan subject-kentästä. Huomioi kaksoispiste kentän nimen ja halutun arvon välissä.

Huom! Vaikka asiasanakentän nimestä puuttuu tässä yhteydessä dc-määre, tämä ei ole virhe – haku subject-kentästä hakee nimittäin kaikista Julkarin asiasanahakemistoista, eli haku on mahdollisimman laaja.

Esimerkkejä:

subject:(köyhyy* OR vähävaraisuu*) AND subject:(lapsiperhe*) TAI vaihtoehtoisesti:
subject:((köyhyy* OR vähävaraisuu*) AND (lapsiperhe*))

OKM:n julkaisutyyppiluokitushaku

Voit hakea julkaisuja Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaan dc.type.okm-kentän avulla. Julkaisutyyppiluokkia ovat esimerkiksi:

Katso kaikki Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokat täältä.

Kuten muissakin kenttähauissa, myös dc.type.okm-kentän ja sen arvon välissä on käytettävä kaksoispistettä.

Esimerkkejä:

dc.type.okm:(A1 OR A2) – hakee tieteellisten lehtien alkuperäis- ja katsausartikkeleita.

Muut hakukentät

Kenttähauissa voi käyttää edellä mainittujen lisäksi myös näitä kenttiä:

Osasto: dc.department
Yksikkö: dc.unit
Muu tekijä: dc.contributor
Projektin numero: dc.projectid

Kenttähakujen yhdistäminen

Voit kohdistaa haun samanaikaisesti useampaan kenttään ja hakea esimerkiksi tietyn henkilön kirjoittamia konferenssijulkaisuja tai tiettynä ajankohtana tietyssä lehdessä julkaistuja artikkeleita.

Esimerkkejä:

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet) AND dc.contributor.author:("gissler mika" OR "gissler m") – hakee tekijän Mika Gissler kirjoittamia julkaisuja lehdistä BMJ or Lancet.

dc.contributor.author:( "hämeen-anttila k" OR "hämeen-anttila katri") AND dc.type.okm:(A1 OR A2) – hakee Katri Hämeen-Anttilan julkaisuja, jotka ovat joko alkuperäisartikkeleita tai katsausartikkeleita tieteellisessä lehdessä (OKM:n julkaisutyyppiluokituksen mukaan).

dc.contributor.author:("taipale vappu" OR "taipale v") AND dc.date.issued:[ 1990 TO 2000] – hakee Vappu Taipaleen 1990-luvulla ilmestyneet julkaisut.

Läheisyyshaku

Jos haluat löytää julkaisuja, joissa tietyt sanat esiintyvät tekstissä lähellä toisiaan, käytä läheisyyshakua. Hakutermit ilmaistaan lainausmerkkien sisällä. Niiden jälkeen tildemerkki (~) ja numero kertoo sanojen välisen maksimietäisyyden tekstissä. Läheisyyshaun hakusanoja ei voi katkaista.

Esimerkkejä:

"sosiaalityö vaikuttavuus"~3 – hakee julkaisuja, joissa sosiaalityö- ja vaikuttavuus-sanat ovat enintään kolmen sanan etäisyydellä toisistaan. Sanat voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä, eli hakutermien kirjoitusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

"finnish health policy"~3 – hakee julkaisuja, joissa esiintyy ilmaisu finnish health policy, mutta myös esim. finnish national health policy.

"d vitamin"~2 – hakee julkaisuja, joiden tekstissä d ja vitamin esiintyvät enintään kahden sanan etäisyydellä toisistaan. Tuloksessa esiintyy esimerkiksi d-vitamin, d vitamin tai vitamin d.

Hakuesimerkkejä

Esimerkkejä:

dc.contributor.author:( "taipale v" OR "taipale vappu") AND dc.date.issued:2005 – hakee vuoden 2005 julkaisuja, joissa Vappu Taipale on tekijänä.

("d-vitamin" OR "vitamin d" OR "d-vitamiini" OR "d-vitamiinin" OR "d-vitamiinia") AND dc.date.issued:[2018 TO 2020] – hakee d-vitamiini-aiheisia julkaisuja vuosilta 2018-2020.

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR nature) AND dc.contributor.author:("gissler m" OR "gissler mika") – hakee BMJ:n ja Nature-lehden artikkeleita, joissa Mika Gissler on kirjoittajana.

"finnish health policy"~3 – hakee julkaisuja, joissa esiintyy ilmaisu finnish health policy, mutta myös esim. finnish national health policy.

"finnish policy"~3 AND dc.date.issued:[2015 TO 2020] – hakee vuosina 2015 – 2020 julkaistuja artikkeleita tai kirjoja joissa esiintyvät fraasit finnish health policy, finnish social policy, finnish alcohol policy jne.

(dc.title:masennu* OR subject:masennu*) NOT (dc.title:(laps* OR lasten OR nuor*) OR subject:(laps* OR lasten* OR nuor*)) – hakee julkaisuja, joiden otsikko- tai asiasanakentässä esiintyy sanat masennus, masennuksen jne., mutta jättää tuloksen ulkopuolelle ne julkaisut, joiden otsikko- tai asiasanakentissä esiintyy masennuksen lisäksi laps*, lasten* tai nuor*-alkuiset sanat.

Viitteiden jakaminen Twitterissä ja vienti Refworks-viitteidenhallintaohjelmaan

Voit jakaa yksittäisen julkaisun viitetiedot Twitterissä tai viedä ne RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan. RefWorks-vienti tehdään painamalla julkaisun sivulla otsikon alla vasemmalla olevaa punaista pyöreää kuvaketta: Punainen RefWorks-kuvake