Paluu julkaisuarkistoon

Julkarin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan Julkari-julkaisuarkistoa ja on laadittu 9.1.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 7.3.2023.

www-osoite: https://www.julkari.fi

Digitaalinen julkaisuarkisto Julkari on STM:n hallinnonalan julkaisuarkisto, joka on perustettu vuonna 2012. Arkisto sisältää aineistoa takautuvasti 1980-luvulta alkaen.

Arkistossa mukana olevat organisaatiot

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka ovat itse arvioineet sisältöjensä saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Arkistoon on tallennettu toimisto-ohjelmien tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Tätä aineistoa ei tarvita viranomaisen kanssa asioinnissa, joten se ei ole saavutettavuuslain piirissä.

Arkistoon tallennetut rinnakkaistallenteet eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Täten ne eivät ole saavutettavuuslain piirissä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

23.9.2018 jälkeen tallennettujen liitetiedostojen saavutettavuuteen liittyvät puutteet eritellään seuraavassa organisaatioittain.

Eläketurvakeskus

Vuodesta 2020 lähtien ilmestyneet julkaisut noudattavat WCAG 2.0/AA-vaatimustason saavutettavuuskriteereitä. Julkaisuissa on huomioitu värikontrastit ja kuvioille on lisätty tekstivastineet. Myös tekstien luettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla virheellisiä tageja sekä lukemisjärjestykseen ja monikielisyyteen liittyviä ongelmia. Työeläke-lehti on luettavissa myös digilehtenä. Siirry Työeläke-lehteen. Eläketurvakeskus ei vastaa tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteiden saavutettavuudesta.

Fimea

Ajanjaksolla 23.9.2018–23.9.2019 Fimea on tallentanut Julkariin noin 90 kpl julkaisuja. Näiden julkaisujen saavutettavuudessa on puutteita mm. alt-tekstit puuttuvat kuvioista ja taulukoista.

Fimean SIC!-lehdessä julkaistut artikkelit löytyvät saavutettavassa muodossa lehden verkkosivulta sic.fimea.fi.

Tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet ovat linkkejä ulkopuolisen tahon julkaisuun sisältyvään artikkeliin. Näiden osalta Fimea ei vastaa julkaisujen saavutettavuudesta.

Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin julkaisut, jotka on tallennettu arkistoon 23.9.2018–23.9.2019, eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Tiedostoista esimerkiksi puuttuu vaihtoehtoisia kuvatekstejä. STUKin julkaisupohjat on tehty saavutettaviksi vuoden 2019 aikana, ja 23.9.2019 jälkeen julkaisuille on myös tehty saavutettavuustarkistus ennen niiden julkaisua.

THL

Julkaisut täyttävät pääsääntöisesti saavutettavuusvaatimukset 1.4.2019 alkaen. 23.9.2018–1.4.2019 välisenä aikana Julkariin tallennettiin noin 100 sellaista liitetiedostoa, josta puuttuvat alt-tekstit ja otsikot. Nämä liitetiedostot ovat kuitenkin rakenteisia ja apuvälineillä luettavissa. THL on uudistanut julkaisujen taittopohjat saavutettaviksi vuoden 2019 aikana. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla lukemisjärjestykseen liittyviä ongelmia. Tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet eivät ole saavutettavia, koska ne eivät ole THL:n omia julkaisuja.

Työterveyslaitos

Saavutettavuusdirektiivin piirissä olevat 23.9.2018 jälkeen julkaistut tutkimukset ja raportit ovat saavutettavia muuten kuin värikontrastin ja taulukoiden osalta. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla myös virheellisiä tageja sekä lukemisjärjestykseen ja monikielisyyteen liittyviä ongelmia.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita, jotka pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Havaittava

Otsikkotasoissa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilta puuttuu H1-tason otsikot.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien ulkopuolisten linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Julkaisujen ohessa olevien RefWorksiin vievien linkkien sekä pysyvien URN- ja DOI-tunnisteiden linkkien selitykset eivät ole selkeät, eikä niistä käy täysin ilmi niiden kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000