Viitteet 1-20 / 733

  • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

   Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
  • Työttömien ja ikääntyneiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on vähentynyt selvästi 

   Laaksonen, Mikko; Nyman, Heidi
   Lääkärilehti : 33 (Suomen Lääkäriliitto, 16.08.2019)
   Lähtökohdat: Tutkimuksessa tarkasteltiin työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutosta vuodesta 2007 vuoteen 2016 väestöryhmittäin. Menetelmät: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laskettiin ...
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 07/2019 (Eläketurvakeskus, 28.06.2019)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2018. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Suomen työeläkkeensaajat 2018 


   Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 06/2019 (Eläketurvakeskus, 27.06.2019)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
  • Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin 

   Salonen, Janne; Möttönen, Jyrki
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 17.06.2019)
   Osa-aikaeläkkeitä myönnettiin vuosina 1987−2017 kaikkiaan 147 000 henkilölle. Eläkkeen tarkoitus oli lisätä joustoa työuran lopussa ja edesauttaa työssä pysymistä. Osa-aikaeläkkeen valitsivat erilaiset työntekijäryhmät. ...
  • Yrittäjien eläkeaikeet : työolojen ja eläketurvan merkitys 

   Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 19.06.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työolojen ja eläketurvan riittävyyden vaikutus työssäjatkam ...
  • Työeläkekuntoutus vuonna 2018 

   Saarnio, Leena
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 05/2019 (Eläketurvakeskus, 11.06.2019)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2009 lähtien, pääpaino on vuodessa 2018. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
  • The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement : Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005 

   Gruber, Jon; Kanninen, Ohto; Nivalainen, Satu; Ravaska, Terhi; Uusitalo, Roope
   Working papers : 3 (Labour Institute for Economic Research, 06.06.2019)
   We exploit a reform in the Finnish public pension system in 2005 to study the effect of financial incentives (wealth effect and substitution effect) and relabeling of pensions on retirement decisions. These effects are ...
  • Arbetspension 1:2019 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Tidskriften Arbetspension ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Työeläke 3:2019 

   (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
   Työeläke-lehti 3:2019 taustoittaa teemaa eläkkeiden riittävyydestä EU:ssa ja sitä kuvaavista indikaattoreista. Yksi Euroopan arvostetuimmista sosiaalisten indikaattorien tuntijoista, Rudi Van Dam saapuu syyskuussa ...
  • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
   Työeläke-lehti esittelee lukijoille työeläkelaitosten tilinpäätöstiedoista yhteenvedon, eläkeyhtiöiden välisen tulosvertailun ja gallup-haastattelut työeläkevarojen vastuullisesta sijoittamisesta.
  • Finland’s slow recovery from the financial crisis : A demographic explanation 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Journal of the Economics of Ageing (Elsevier, 16.06.2017)
   This article uses the National Transfer Accounts (NTA) method to explore how demographic changes have impacted recent macroeconomic developments in Finland. NTA allows us to break down national income and consumption by ...
  • Company-level determinants of disability retirement : a multilevel study of Finnish private sector workplaces 

   Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Liukko, Jyri; Polvinen, Anu; Varis, Jarno; Kesälä, Meeri; Kuivalainen, Susan
   European Journal of Public Health (Oxford University Press, 23.04.2019)
   Background We examined whether the risk for disability retirement varies between companies over and above the individual-level characteristics of their employees and which company-level characteristics are associated with ...
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2019 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2019 (Eläketurvakeskus, 22.05.2019)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2019 


   Statistik från Pensionsskyddscentralen : 04/2019 (Pensionsskyddscentralen, 22.05.2019)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Pocket Statistics 2019 


   Statistics from the Finnish Centre For Pensions : 04/2019 (Finnish Centre For Pensions, 22.05.2019)
   Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
  • Sosioekonominen asema ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 

   Polvinen, Anu
   Kuntoutus : 4 (Kuntoutussäätiö, 2016)
  • Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014 

   Perhoniemi, Riku; Blomgren, Jenni; Laaksonen, Mikko
   Scandinavian Journal of Public Health (Sage, 02.05.2019)
   Aims: Examining the non-medical determinants of applying for and being awarded disability pension is important for assessing the functionality of the disability pension system. We examined how demographic and socioeconomic ...
  • The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation : a propensity score matched analysis using nationwide register data 

   Leinonen, Taina; Viikari-Juntura, Eira; Husgafvel-Pursiainen, Kirsti; Juvonen-Posti, Pirjo; Laaksonen, Mikko; Solovieva, Svetlana
   Scandinavian journal of work environment and health (Nordic Association of Occupational Safety and Health NOROSH, 2019)
   Objective Research on the effectiveness of vocational rehabilitation has focused on small and selected groups, lacked proper controls, or not captured dynamic changes in work participation. Using rich nationwide data on ...