Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Julkariin tallennetaan myös ETK:n julkaisusarjan ulkopuolisista tutkimusartikkeleista rinnakkaistallenne tai vähintään viitetiedot artikkelista.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pensionsskyddscentralens databokslut 2019 

  (Pensionsskyddscentralen, 02.07.2020)
  Skötseln av lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen. Bokslutet publiceras på finska och svenska.
 • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2019 

  (Eläketurvakeskus, 02.07.2020)
  Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.
 • Pocket statistics 2005 

  (Finnish Centre for Pensions, 2005)
 • Pocket statistics 2004 

  (Finnish Centre for Pensions, 2004)
 • Pocket statistics 1996 

  (The central pension security institute, 1996)
 • Pocket statistics 1994 

  (The central pension security institute, 1994)
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 1998 

  (Pensionsskyddscentralen, 1998)
 • Työeläkejärjestelmän kuntoutuspalvelutiedot ajalla 1.1 - 31.12.1996 

  Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 05.09.1997)
 • Työeläkejärjestelmän kuntoutustilastot vuodelta 1997 

  Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 12.05.1998)
 • Työeläkekuntoutuksen tila vuonna 1998 

  Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 04.06.1999)
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2000 

  Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 26.06.2001)
 • Työeläkekuntoutus vuonna 1999 

  Saarnio, Leena (Eläketurvakeskus, 19.06.2000)
 • Eläkebarometri 2020 

  (Kantar TNS Oy, 09.07.2020)
  Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
 • Suomen työeläkkeensaajat 2019 

  Nyman, Heidi
  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2020 (Eläketurvakeskus, 25.06.2020)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2019 

  Saarnio, Lena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 23.06.2020)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2019. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
 • Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä 

  Poutiainen, Eeva; Tenhunen, Sanna; 0000-0002-3767-1751 (Eläketurvakeskus, 16.06.2020)
  Sijoitustoiminnan merkitys osana työeläkkeiden rahoitusta on kasvanut järjestelmän syntyajoista. Samalla sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta sekä sääntely ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi työeläkevarojen ...
 • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen : trendit, tilannekuva, tulevaisuus 

  Laaksonen, Mikko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 12.06.2020)
  Raportissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisalttiuden, hylkäysosuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden muutoksia 2000-luvun aikana perustuen Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Lisäksi arvioidaan ...
 • Työeläkkeen laskentaopas 2000 

  (Eläketurvakeskus, 2000)
  Laskentaoppaassa käsitellään yksityisen puolen eläkkeenlaskennan perusteita, tosin yksityisen ja julkisen puolen pääeroavaisuudet tuodaan liitteissä esille. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ...
 • Työeläkkeen laskentaopas 1998 

  (Eläketurvakeskus, 1998)
  Laskentaoppaassa käsitellään yksityisen puolen eläkkeenlaskennan perusteita. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ja käsikirjaksi eläkkeenlaskennan perustietoja tarvitseville.
 • Työeläkkeen laskentaopas 1996 

  (Eläketurvakeskus, 1996)
  Laskentaoppaassa käsitellään yksityisen puolen eläkkeenlaskentaa, josta keskitytään perusasioihin. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ja käsikirjaksi eläkkeenlaskennan perustietoja tarvitseville.

Näytä lisää