Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Tällä sivulla on nähtävissä kymmenen julkaisuarkiston uusinta julkaisua. Aikaisempia julkaisuja voi tarkastella oikealla olevasta Selaa yhteisöä-kohdasta tai tekemällä sanahaun yllä olevalla lomakkeella tästä yhteisöstä.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

  Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle 

  Vaalavuo, Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 26.04.2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015. Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia monilla tavoin ja voidaan ajatella, että ne ...
 • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 19.04.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
 • Retirement trajectories and income redistribution through the pension system in Finland 

  Järnefelt, Noora; Riekhoff, Aart-Jan
  Social Forces (Oxford University Press, 11.04.2018)
  In this article, we investigate the redistributive outcomes of the Finnish pension system. We hypothesize that a pension system does not straightforwardly diminish, maintain, or increase income differences after retirement, ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako 

  Mäkinen, Hanna
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
  Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
 • Interdependent Learning from Policy Success: Contextual Diffusion of Active Labour Market Policies 

  Kuitto, Kati; Helmdag, Jan
  Greifswald Comparative Politics (Greifswald Comparative Politics, 2016)
  Active labour market policies (ALMP) have become an important part of modern welfare states. Instead of offering income compensating benefits in case of unemployment, ALMPs aim at preventing the loss of job in the first ...
 • Extending the tail end of working lives: How policies shape labour market participation and retirement of older workers 

  Kuitto, Kati; Helmdag, Jan (09 / 2016)
  In the last two decades, public pension systems have been geared towards extending working lives and postponing retirement, thus activating older workers in most of the advanced welfare states. When materialized, those ...
 • Työeläke 2:2018 

  (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
  Työeläke-lehti 2:2018 visualisoi keskieläkkeet Suomen kartalle ja piirtää naisten ja miesten eläke-erot maakunnittain. Lisäksi lehti kertoo ulkomaille maksettujen eläkkeiden top-maat sekä nostaa puheenaiheeksi eläke-erot ...
 • Educational differences in years of working life lost due to disability retirement 

  Rantala, Juha; Järnefelt, Noora; Kannisto, Jari
  European Journal of Public Health : 2 (22.12.2017)
 • Working while on a disability pension in Finland: Association of diagnosis and financial factors to employment 

  Polvinen, Anu; Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Hietaniemi, Marjukka; Kannisto, Jari; Kuivalainen, Susan
  Scandinavian Journal of Public Health : 19_suppl (22.02.2018)
 • Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2018 (Eläketurvakeskus, 22.03.2018)
  Eläkejärjestelmään liittyvät taloudelliset kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä voivat vaikuttaa päätöksiin vain, jos ne tunnetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien tietoutta eläkejärjestelmän ...
 • Pääoma-arvokertoimet 

  Lahti, Sergei; Toro, Sari
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 16.03.2018)
  Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen ...
 • Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018 (Eläketurvakeskus, 14.02.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.
 • Työeläke 1:2018 

  (Eläketurvakeskus, 12.02.2018)
  Ruotsalaisilta on huijattu rahastoeläkkeen säästöjä. Naapurissa luottamusta koettelee kaikkien aikojen suurin talousrikosepäilys. Työeläke-lehden 1:2018 reportaasista välittyy hämmentyneet tunnelmat kansankodista.
 • Kokonaiseläke 2018: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 07.01.2018)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 

  Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 17.01.2018)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset 

  Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017 (Eläketurvakeskus, 04.01.2018)
  Tutkimuksessa tarkastellaan palkansaajien eläkeaikeiden ja toteutuneen eläkeiän taustatekijöitä. Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläkkeelle ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2017 (Eläketurvakeskus, 27.12.2017)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2016 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 2016 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017; Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2017 (Eläketurvakeskus, 21.12.2017)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin. Tilasto ...

Näytä lisää