Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2017 

  (Pensionsskyddscentralen, 18.04.2018)
  Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, verkningarna av eventuella överföringar av anställda mellan den offentliga och den ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

  (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
  Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

  (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
  Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2014 

  (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2015)
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2013 

  (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2014)
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2012 

  (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2013)
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2010 

  (Pensionsskyddscentralen, 10.05.2011)
 • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011 

  (Pensionsskyddscentralen, 08.05.2012)
 • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2017 

  (Eläketurvakeskus, 18.04.2018)
  Eläketurvakeskus tuotti runsaasti taustaselvityksiä eri työryhmille mm. perhe-eläkkeistä, sote-uudistuksen mahdollisten työntekijäsiirtymisten vaikutuksista ja YEL-eläketurvan uudistamisesta, toimitusjohtaja Jukka Rantala ...
 • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2016 

  (Eläketurvakeskus, 20.04.2017)
  Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja ...
 • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2015 

  (Eläketurvakeskus, 04.04.2016)
  Eläketurvakeskuksen asiantuntijat osallistuivat vuonna 2015 eläkeuudistuksen valmisteluun tuomalla mukaan eläkealan näkemyksiä ja tekemällä monia erilaisia laskelmia, arvioita ja selvityksiä, kertoo toimitusjohtaja Jukka ...
 • Lakisääteiset eläkkeet : pitkän aikavälin laskelmat 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.03.2019)
  Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
 • Työeläkkeen laskentaopas 2019 

  Kujanpää, Johanna; Hietaniemi, Marjukka
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.03.2019)
  Työeläkkeen laskentaopas on käsikirja, johon on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Laskentaoppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta ...
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2019 (ELäketurvakeskus, 08.03.2019)
  Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 

  Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 28.02.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2017 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Kokonaiseläke 2019 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.01.2019)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Työeläke 1:2019 

  (Eläketurvakeskus, 11.02.2019)
  Ikääntyvän väestön politiikka nousee eduskuntavaalien jälkeen vaalikauden isoksi kysymykseksi, professori Juho Saari arvelee Työeläke-lehdessä 1:2019 Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus nousee eläkekeskusteluissa tuon ...
 • Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus 

  Kautto, Mikko (Eläketurvakeskus, 17.01.2019)
  Osa työeläkkeistä maksetaan eläkevaroille saatavilla tuotoilla. Eläkevarojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa on myös kasvanut. Kirjassa käsitellään rahastoinnin lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastellaan eläkevarojen ...
 • Ketkä valitsevat OVEn? : Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä 

  Tenhunen, Sanna; Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora; Salonen, Janne
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 09.01.2019)
  Tutkimus tarkastelee osittaisen vanhuuseläkkeen varhennettuna aloittaneita. Ketkä osittaiseen eläkkeeseen oikeutetuista aloittavat sen? Missä väestöryhmissä osittainen eläke otetaan herkemmin ja missä sen ottaminen on ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2017 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 13/2018 (Eläketurvakeskus, 21.12.2018)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2017 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...

Näytä lisää