Eläketurvakeskus

 

Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2020–2024 

  (Pensionsskyddscentralen, 02.04.2020)
  Pensionsskyddscentralens forskningsprogram för åren 2020–2024 beskriver de prioriterade forskningsområdena och riktar in forskningen på frågor som är viktiga med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet. Prioriterade områden ...
 • The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2020-2024 

  (Finnish Centre for Pensions, 02.04.2020)
  The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions for the period 2020-2024 depicts the focal areas of our research and directs our research towards issues that are crucial for the development of pension provision. ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1998 

  (Eläketurvakeskus, 2000)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 1998. Tilastossa on lisäksi tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen EU/ETA-työeläkkeistä ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1997 

  (Eläketurvakeskus, 1998)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 1997. Tilastossa on lisäksi tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen EU/ETA-työeläkkeistä ...
 • Työkyvyttömyyseläkeratkaisut 1990-1997 

  Gould, Raija; Nyman, Heidi
  Eläketurvakeskuksen monisteita : 25 (Eläketurvakeskus, 1998)
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1996 

  (EläketurvakeskusKuntien eläkevakuutusValtiokonttori, 1997)
  Julkaisu sisätlää tietoja Suomen eläkkeensaajista, työeläkemenosta sekä työeläkekuntoutuksesta. Tiedot kattavat sekä yksityisen että julkisen sektorin työeläkelait. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin ja ...
 • Yrittäjien työhalukkuus eläkeaikana 

  Hyrkkänen, Raili
  Raportteja : 7 (Eläketurvakeskus, 1997)
 • Youth employment in Finland, Norway and Sweden 

  Hyrkkänen, Raili
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 1999:16 (Eläketurvakeskus, 1999)
 • Yksityisen sektorin eläketurva vuonna 2004 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2005:3 (Eläketurvakeskus, 2005)
  Katsaus tarkastelee lähinnä yksityisen sektorin eläkelakien (TEL, LEL, MEL, TaEL, YEL, MYEL) mukaista toimintaa vuonna 2004.
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2003 

  (Eläketurvakeskus, 2004)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä eläkkeellesiirtymisiästä. Tilastossa on lisäksi tietoja työeläkemenosta, Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2004 

  (Eläketurvakeskus, 2005)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä eläkkeellesiirtymisiästä. Tilastossa on lisäksi tietoja työeläkemenosta, Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2002 

  (Eläketurvakeskus, 2003)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 2002. Tilastossa on lisäksi tietoja eläkkeellesiirtymisiästä, Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2001 

  (Eläketurvakeskus, 2002)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 2001. Tilastossa on lisäksi tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen EU/ETA-työeläkkeistä ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2000 

  (Eläketurvakeskus, 2001)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 2000. Tilastossa on lisäksi tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen EU/ETA-työeläkkeistä ...
 • Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1999 

  (Eläketurvakeskus, 2000)
  Tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkemenosta vuodelta 1999. Tilastossa on lisäksi tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, Suomen EU/ETA-työeläkkeistä ...
 • Työeläke 2:2020 

  (Eläketurvakeskus, 06.04.2020)
  Työeläke-lehti 2:2020 kokoaa koronapandemian vaikutuksia eläkejärjestelmään. Akuuttia vaikutusta ei ole, vaan eläkkeet maksetaan tileille normaalisti taloutta ja yhteiskuntaa juuri nyt lamaannuttavista poikkeustoimista huolimatta.
 • Väestön ikääntyminen : suuri yhteiskunnallinen haaste 

  Pentikäinen, Teivo
  Raportteja : 1 (Eläketurvakeskus, 1995)
 • Työyhteisön kulttuuri, ikäpolitiikka ja ikääntyvä henkilöstö 

  Forss, Simo
  Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:28 (Eläketurvakeskus, 1999)
  Tutkimus on osa työssä pysymisprojektia, jossa selvitettiin ikääntyvien työssä pysymiseen ja varhaiselle eläkkeelle siirtymiseen liittyviä seikkoja. Tämä raportti keskittyy tutkimaan sellaisia toimipaikkojen piirteitä, ...
 • Työurat ja eläketurva työyhteiskunnan murroksessa 

  Tuominen, Eila; Hyrkkänen, Raili
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 1998:12 (Eläketurvakeskus, 1998)
  Työurat ja eläketurva työyhteiskunnan murroksessa -raportti on tausta-analyysi tutkimushankkeelle, joka käsittelee työelämän murroksen, yksilöiden työssäkäymisen muutosten ja työeläketurvan välisiä kytkentöjä ja näihin ...
 • Työttömyys ja työeläke 

  Lundqvist, Bo
  MonisteitaPapers : 8 (Eläketurvakeskus, 31.01.1996)

Näytä lisää