Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "rakentaminen"

  • Korjausrakentaminen Suomessa : Rakennustekniset kustannukset 

   Olavi Holmijoki (Työterveyslaitos, 2013)
   Korjausrakentaminen on oleellinen osa koko rakennuskannan rakennusteknistä huoltoa ja ylläpitoa. Tässä selvityksessä korjausrakentamisen kohteena oleva rakennuskanta esitetään rakennustyypeittäin, omistajittain, ikäluokittain ...
  • Kosteusvaurioiden vähentäminen rakennuksissa : Talotekniikkajärjestelmät rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttajina 

   Rauno Holopainen; Kari Reijula (Työterveyslaitos, 2012)
   Lämpö ja kosteus aiheuttavat suurimman osan rakennusten kosteusvaurioista. Vauriot saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia, jos niitä ei korjata riittävän ajoissa. Suurin osa kosteusvaurioista voidaan välttää rakenteiden ja ...
  • Kuntoutuslaitokset muutoksessa – näkökulmia tilojen kehittämiseen 

   Ulla-Maija Hellgren; Marjaana Lahtinen; Heidi Rasila; Jouni Lehtelä; Sanna Lappalainen; Veli-Matti Pietarinen; Rauno Holopainen; Pasi Hynynen; Nina Nevala; Suvi Nenonen; Kari Reijula (Työterveyslaitos, 2013)
   Kuntoutusala on murroksessa. Tässä raportissa kuvattu laaja, kansallinen KUNTO-projekti arvioi kuntoutuslaitosten toiminnan muutospaineita ja sitä, miten toimintojen muuttuminen tulisi ottaa huomioon tilasuunnittelussa.
  • Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus 

   Valtteri Hongisto; Annu Haapakangas; Hannu Koskela; Jukka Keränen; Henna Maula; Riikka Helenius; Suvi Nenonen; Ursula Hyrkkänen; Heidi Rasila; Esa Sandberg; Jukka Hyönä (Työterveyslaitos, 2012)
   TOTI-hankkeessa tavoitteena oli saada tutkittua tietoa, jota voidaan käyttää optimaalisten toimistotilojen suunnittelemiseen. Monitieteellinen tutkijaryhmä kehitti toimivia kokonaisratkaisuja yhdessä rakennusalan ammattilaisten ...