Eläketurvakeskus - Selaus tekijän mukaan "Väänänen, Niko"

  • Does part-time pension extend working lives?: A Finnish case study 

   Takala, Mervi; Väänänen, Niko
   Finnish Centre for Pensions, Reports 05/2016 (Eläketurvakeskus, 12.09.2016)
   In this report, we analyze whether the part-time pension has extended the working lives of the follow-up group. Our study is based on register data of the Finnish Centre for Pensions. In addition, we have conducted interviews ...
  • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
   Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
  • Eläkekattoa koskeva muistio 

   Poutiainen, Eeva; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2015 (Eläketurvakeskus, 14.01.2015)
   Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi selvitystä suuria eläkkeitä ja eläkekattoa koskevaan keskusteluun. Vuoden 2015 selvitys on Eläketurvakeskuksen vuonna 2009 tekemän laajemman selvityksen päivitys. Vuonna 2015 ...
  • Eläkkeelle siirtyminen ja kuolevuus : Tarkastelussa vuonna 1947 syntynyt ikäluokka 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 18.11.2021)
   Raportissa tarkastellaan laajasti eläkkeelle siirtymisen ja kuolevuuden välistä yhteyttä eri muuttujien valossa. Tarkastelussa ovat vuonna 1947 syntyneet. Heidän eläkkeelle siirtymistä ja kuolevuutta seurataan vuoden 2007 ...
  • Eläkkeiden rahoituksen automaattisista vakautusmekanismeista Alankomaissa, Japanissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Saksassa 

   Mielonen, Antti; Risku, Ismo; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 10/2020 (Eläketurvakeskus, 21.09.2020)
   Raportissa esitellään käytössä olevia eläkejärjestelmän rahoituksen vakautusmekanismeja viidessä eri maassa. Vakautusmekanismit mahdollistavat eläkkeiden rahoitusriskien jakamisen siirtämällä riskejä nykyisiin ja tuleviin ...
  • Onko työuraeläkkeitä muualla? 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 02/2015 (Eläketurvakeskus, 22.04.2015)
   Katsauksessa tarkastellaan työuraeläkkeen tyyppisiä eläkejärjestelyjä Euroopan maissa, joissa viidestä löytyy vastaava järjestely. Käsittelyaiheina ovat työuraeläkkeen vaatimukset, työn kriteerit sekä eläkkeen myöntämise ...
  • Pension system design and intergenerational redistribution : applying the Musgrave’s rule in a comparative setting 

   Vidlund, Mika; Väänänen, Niko; Mielonen, Antti; Kuitto, Kati
   Review of sociology of the Hungarian Sociological Association : 4 (Akadémiai Kiadó, 06.12.2017)
   This paper focusses on the intergenerational distribution of risk and burden of pension financing in differing pension systems. We apply the Musgrave rule of intergenerational fairness, which proposes a pension system to ...
  • Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa 

   Salonen, Janne; Takala, Mervi; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017 (Eläketurvakeskus, 19.12.2017)
   Raportissa tarkastellaan Suomen osa-aikaeläkkeen kehitystä vuodesta 1987 vuoteen 2017. Siinä kuvataan osa-aikaeläkkeen historiaa ja käyttöä. Osa-aikaeläkeläisiä kuvataan tilasto- ja rekisteritietojen valossa. Raportissa ...
  • Työeläkejärjestelmän kannalta keskeiset EU:n politiikka- ja lainsäädäntöhankkeet ja niiden valmistelu 

   Alanko, Sari; Levander, Minna; Storsjö, Rolf; Rinnetmäki, Samuel; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2015 (Eläketurvakeskus, 02.10.2015)
   EU vaikuttaa työeläkejärjestelmän kehittämiseen ja työeläketurvan toimeenpanoon. Katsauksessa on tarkasteltu eläkkeisiin liittyvien EU-asioiden valmistelua Suomessa ja EU-tasolla sekä niitä politiikka- ja lainsäädäntöhankkeita, ...
  • What is the cost of total pension provision and who pays the bill? Cross-national comparison of pension contributions 

   Vidlund, Mika; Kiviniemi, Marja; Mielonen, Antti; Väänänen, Niko
   Finnish Centre for Pensions, Reports 09/2016 (Eläketurvakeskus, 15.11.2016)
   The report compares the total pension contribution level in nine European countries: Austria, Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland. The comparison includes pension provision ...