Viimeksi syötetyt

Viitteet 21-40 / 1312

  • Suomen työeläkevakuutetut 2019 


   Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
   Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...
  • Career Stability in 14 Finnish Industrial Employee Cohorts in 1988-2015 

   Ojala, Satu; Pyöriä, Pasi; Riekhoff, Aart-Jan
   Nordic journal of working life studies (Roskilde University, 03.12.2020)
   It is often argued that global competition and technological development have made industrial jobs more unstable. In this article, we ask how career stability has evolved in the Finnish forest, metal, and chemical industries, ...
  • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2019 

   Kesälä, Meeri
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
   Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2019 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
  • Arbetspension 2:2020 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.01.2020)
   Kan pensionerna hyvlas ner? Det är en möjlighet säger Ismo Risku, som studerat ämnet ur en försäkringsmatematikers perspektiv, i Arbetspension 2:2020.
  • Työeläke 5:2020 

   (Eläketurvakeskus, 30.11.2020)
   Voisiko eläkkeitä höylätä pienemmiksi? Se on yksi mahdollisuus, arvioi asiaa vakuutusmatemaatikon tarkkuudella tarkastellut Ismo Risku Työeläke-lehdessä 5:2020.
  • Eläkkeelle siirtymisen kannustimien arviointi mikrosimulointilaskelmilla 

   Tikanmäki, Heikki
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
   Raportissa esitetään laskelmia, kuinka paljon loppuelinkaaren tulot muuttuvat eri tulokäsitteillä, jos eläkkeelle siirtymistä lykkää alimman vanhuuseläkeiän yli. Tarkastelussa ovat vuosina 1954–1984 syntyneet ikäluokat. ...
  • Tutkimuksia eläkeläisten pienituloisuuden ja toimeentulon dynamiikasta Suomessa vuosina 1995–2014 

   Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 26.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana. Eläkettä edeltävän tulotason, eläkeajan tulorakenteen sekä sosioekonomisten ja -demografisten ...
  • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
  • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2020 (Eläketurvakeskus, 29.10.2020)
   Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
  • Pension Indicators 2020 


   Finnish Centre for Pensions, Reports : 11/2020 (Finnish Centre for Pensions, 20.10.2020)
   This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
  • Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo : miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla 

   Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 05.10.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten ...
  • Työeläke 4:2020 

   (Eläketurvakeskus, 28.09.2020)
   Eläkekomitea-podcastin toimittaja Tuija Siltamäki katsoo eläkemaailmaa ulkopuolisin silmin. Työeläke-lehti 4:2020 kertoo, että häntä kiinnostaa erityisesti sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.
  • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2019 


   Official Statistics of Finland: Social protection 2020Statistics from the Finnish Centre for Pensions 10/2020 (Finnish Centre for PensionsThe Social Insurance Institution of Finland, 29.09.2020)
   The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
  • Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 


   Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen 09/2020 (PensionsskyddscentralenFolkpensionsanstalten, 29.09.2020)
   Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
  • Eläkkeiden rahoituksen automaattisista vakautusmekanismeista Alankomaissa, Japanissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Saksassa 

   Mielonen, Antti; Risku, Ismo; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 10/2020 (Eläketurvakeskus, 21.09.2020)
   Raportissa esitellään käytössä olevia eläkejärjestelmän rahoituksen vakautusmekanismeja viidessä eri maassa. Vakautusmekanismit mahdollistavat eläkkeiden rahoitusriskien jakamisen siirtämällä riskejä nykyisiin ja tuleviin ...
  • Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 1984 

   (Eläketurvakeskus, 1985)
  • Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 1985 

   (Eläketurvakeskus, 1986)
  • Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 1983 

   (Eläketurvakeskus, 1984)
  • Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 1982 

   (Eläketurvakeskus, 1983)
  • Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 1981 

   (Eläketurvakeskus, 1982)