Viimeksi syötetyt

Viitteet 21-40 / 1899

  • Patterns of work and retirement in a pension system with a flexible old-age retirement age: a register study of Finnish employees and self-employed persons born in 1949 

   Polvinen, Anu; Riekhoff, Aart-Jan; Nivalainen, Satu; Kuivalainen, Susan
   Work, Aging and Retirement (Oxford University Press, 08.01.2024)
   The aims of this study were to explore patterns of work and retirement of Finnish employees and self-employed persons in a pension system with a flexible old-age retirement age and how income develop in these patterns. We ...
  • Palkkatulot ennen ja jälkeen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen 

   Ilmakunnas, Ilari; Sten-Gahmberg, Susanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2024 (Eläketurvakeskus, 17.01.2024)
   Tutkimuksessa selvitetään, kuinka työssäkäyvien palkkatulot muuttuvat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen yhteydessä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten erilaiset sosiodemografiset taustatekijät ovat ...
  • Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä 

   Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2023 (Taloustieteellinen Yhdistys, 21.12.2023)
   Tulotason muutosta eläkkeelle siirryttäessä on perinteisesti kuvattu eläkkeen korvaussuhteella, jolla tarkoitetaan eläkkeen ja sitä edeltävän vakiintuneen työtulon suhdetta. Korvaussuhde soveltuu tilanteisiin, joissa henkilö ...
  • Eläkeläisten työnteko 2022 tilastojulkistus 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja (Eläketurvakeskus, 19.12.2023)
  • Suomen työeläkevakuutetut 2022 tilastojulkistus 


   Suomen virallinen tilasto (Eläketurvakeskus, 14.12.2023)
  • Työeläkejärjestelmä : kolmikannan viimeinen linnake? 

   Väänänen, Niko
   Yhteiskuntapolitiikka : 5-6 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 14.12.2023)
   Artikkelissa kuvataan lyhyesti työeläkkeitä koskeva päätöksenteko. Työeläkkeissä kolmikannalla eli työmarkkinaosapuolten ja hallituksen yhteistyöllä on pitkä perinne. Tekstissä käydään läpi historiallisia syitä kolmikannalle ...
  • Arbetspension 2:2023 

   (Pensionsskyddscentralen, 18.12.2023)
   I Arbetspension 2:2023 intervjuas forskaren Pasi Saukkonen. Han anser att regeringens politik är skadlig för den arbetsrelaterade invandringen som behövs för att lösa problemen med en åldrande befolkning.
  • Suomen työeläkevakuutetut 2022 


   Suomen virallinen tilastoEläketurvakeskuksen tilastoja 13/2023 (Eläketurvakeskus, 14.12.2023)
   Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja eläkettä kartuttaneista ansioista sekä työeläkkeen ...
  • Työeläke 4:2023 

   (Eläketurvakeskus, 11.12.2023)
   Työeläke-lehti tapasi tutkija Pasi Saukkosen. Ulkomaalaistaustaisen väestön tuntijana hän ihmettelee päätöksentekijöiden ylimalkaisia puheita maahanmuutosta ja myös kritisoi Suomen maahanmuuttopolitiikkaa.
  • Kuntoutujien näkökulma työeläkekuntoutuksen suunnitteluun : Työkokeiluun osallistuvien kuntoutujien haastatteluihin perustuva tutkimus 

   Liukko, Jyri; Pasanen, Jarna; Sten-Gahmberg, Susanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2023 (Eläketurvakeskus, 05.12.2023)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kuntoutujien kokemuksia ja näkemyksiä työeläkekuntoutukseen hakeutumisesta ja kuntoutuksen suunnittelusta. Tutkimus perustuu vuonna 2023 työkokeiluun osallistuneiden kuntoutujien haastatteluihin ...
  • Pension Indicators 2023 


   Finnish Centre for Pensions, Reports : 06/2023 (Finnish Centre for Pensions, 11 / 2023)
   This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
  • Eläkeläisten työnteko 2021 tilastojulkistus 

   (Eläketurvakeskus, 20.12.2022)
  • Labour shortages and employer preferences in retaining and recruiting older workers 

   Riekhoff, Aart-Jan; Järnefelt, Noora; Laaksonen, Mikko; Liukko, Jyri
   International Journal of Manpower (Emerald, 29.11.2023)
   Purpose – This article investigates whether employers are more likely to employ older workers when faced with a shortage of qualified labour. Furthermore, it analyses whether in such cases age stereotypes moderate employers’ ...
  • Eläketietokirja 


   SKS Kirjat (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 29.11.2023)
   Eläketietokirja kuvaa Suomen eläkejärjestelmän erikoispiirteet ja kertoo lukijalle yleistajuisesti, millaisen turvan järjestelmä tarjoaa, miten eläkkeet rahoitetaan ja miten eläketurva vertautuu kansainvälisesti. Lisäksi ...
  • Työnteko vanhuuseläkkeellä : Kyselytutkimus palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle vuosina 2019–2021 siirtyneille 

   Polvinen, Anu; Tenhunen, Sanna; Järnefelt, Noora; Kivelä, Matilda; Kuivalainen, Susan; Nivalainen, Satu; Sten-Gahmberg, Susanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2023 (Eläketurvakeskus, 16.11.2023)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka moni vastikään palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtynyt työskentelee eläkkeellä, miten paljon eläkeläisillä on halukkuutta työntekoon ja mitkä ovat syitä ja esteitä työn tekemiselle. ...
  • Muuttuva vanhuuseläkeikä : ikärajamuutosten seurantatilasto 2022 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2023 (Eläketurvakeskus, 14.11.2023)
   Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
  • Työeläkeindikaattorit 2023 


   Eläketurvakeskuksen raportteja : 05/2023 (Eläketurvakeskus, 31.10.2023)
   s. 8 korjattu 31.10.2023. Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta ...
  • Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2022 


   Official Statistics of FinlandStatistics from the Finnish Centre for Pensions : 11/2023 (Finnish Centre for Pensions, 31.10.2023)
   The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
  • Statistik över pensionstagarna i Finland 2022 


   Finlands officiella statistikStatistik från Pensionsskyddscentralen : 10/2023 (Pensionsskyddscentralen, 31.10.2023)
   Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.