Kirjat - Selaus asiasanan mukaan "altistuminen"

  • ASA 2005: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Soosaar, Annely; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2007)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 27. ...
  • ASA 2006: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2008)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 28. ...
  • ASA 2007: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2009)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 29. ...
  • ASA 2008: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Soosaar, Annely; Länsimäki, Eila; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2010)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 30. ...
  • ASA 2009: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Soosaar, Annely; Länsimäki, Eila; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2011)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 31. ...
  • ASA 2010 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Soosaar, Annely; Länsimäki, Eila; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2012)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 32. ...
  • ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Soosaar, Annely (Työterveyslaitos, 2014)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 34. ...
  • ASA 2014 

   Saalo, Anja; Soosaar, Annely; Mikkola, Jouni (Työterveyslaitos, 2016)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 36. ...
  • Biosidit ja korjausrakentaminen 

   Louhelainen, Kyösti; Santonen, Tiina; Moisa, Johanna; Stockmann-Juvala, Helene; Pennanen, Sirpa; Lapinlampi, Tuomo (Työterveyslaitos, 2016)
   Biodisit ja korjausrakentaminen -hankkeessa selvitettiin biosidien käyttöä homeiden torjunnassa sekä arvioitiin biosideille altistumista ja terveydellistä merkitystä käytettäessä niitä homeidentorjunnassa korjausrakentam ...
  • Bisfenoli A -altistuminen suomalaisilla työpaikoilla 

   Porras, Simo; Heinälä, Milla; Ylinen, Katriina; Tuomi, Tapani; Liukkonen, Tuula; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2014)
   Työterveyslaitoksen toteuttaman ja Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena oli selvittää työperäistä bisfenoli A -altistumista Suomessa. Hankkeessa tehtiin altistumis- mittauksia ilmasta, pinnoilta ja ...
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Kemikaaliriskien hallinta kuntoon : Rekisteritietoon perustuva selvitys kemikaaleille altistavista riskitöistä ja -ammateista 

   Louhelainen, Kyösti; Uuksulainen, Sanni; Saalo, Anja; Mikkola, Jouni; Hyytinen, Eija-Riitta; Karjalainen, Antti; Priha, Eero; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Kemikaalien hallinta kuntoon -hankkeessa selvitettiin altistumista kemiallisille tekijöille työpaikoilla rekisteritietoon perustuvan kyselyn perusteella. Hankkeessa tunnistettiin erityisiä riskitöitä tai riskiammatteja ...
  • Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään 

   Laitinen, Sirpa
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Metsänhoidon viimeisen vaiheen eli päätehakkuun jälkeen metsä täytyy uudistaa maanmuokkauksella ja puiden istutuksella metsälainsäädännön mukaisesti. Tehokkaassa metsätaloudessa tämä uudistusvelvoite halutaan toteuttaa ...
  • Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 

   Lappalainen, Sanna; Reijula, Kari; Tähtinen, Katja; Latvala, Jari; Hongisto, Valtteri; Holopainen, Rauno; Kurttio, Päivi; Lahtinen, Marjaana; Rautiala, Sirpa; Tuomi, Tapani; Valtanen, Arja (Työterveyslaitos, 2017)
   Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön, esimiehien, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.
  • Puutavarakuorma-auton tärinän vähentäminen rengaspaineita säätämällä 

   Oksanen, Marko; Rytkönen, Esko (Työterveyslaitos, 2011)
   Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2006 tehdylle tutkimukselle "Puutavarakuorma-autojen tärinä ja melu". Tässä tutkimuksessa alennettujen rengaspaineiden merkitystä puutavarakuorma-autoon ja sen kuljettajaan kohdistuvaan ...
  • Pölyntorjunta betoniteollisuudessa 

   Vehviläinen, Tommi; Mannonen, Petri; Linnainmaa, Markku; Karjalainen, Antti (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämä pölyntorjuntaohje on kirjoitettu työhygienian parantamiseksi betoniteollisuuden tehtaissa ja se soveltuu tiedonlähteeksi työympäristön kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstön koulutukseen. Ohje ...
  • Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa : Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta 

   Tuomi, Tapani; Wallenius, Kaisa; Mahiout, Selma; Rautiala, Sirpa; Lappalainen, Sanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Tämä katsaus on laadittu Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman rahoituksella osana Terveet tilat 2028 -hanketta. Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat katsauksen vuonna 2019 liittyen ohjelman osa-alueeseen 2: ...
  • Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa 

   Alanko, Tommi; Lindholm, Harri; Jungewelter, Soile; Tiikkaja, Maria; Hietanen, Maila (Työterveyslaitos, 2013)
   Raportissa esitellyn toimintamallin avulla tapaturmaisiin, RF-kenttien aiheuttamiin ylialtistumistilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja oikein. Radiotaajuisille RF-kentille voi altistua esimerkiksi masto- ja kattotöissä ...
  • Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä 

   Lahtinen, Marjaana; Rautiala, Sirpa; Räsänen, Tuula; Lehtola, Marika; Jokela, Pirjo; Räsänen, Kimmo; Salmi, Kari; Leikas, Matti; Wallenius, Kaisa; Hirvonen, Maria; Pennanen, Sirpa; Ahonen, Viivi; Lappalainen, Sanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida moniammatillisesti kosteusvauriorakennuksia tutkivan ammattiryhmän terveydellisiä vaaratekijöitä sekä niiden suuruutta ja merkitystä. Lisäksi laadittiin ...
  • Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset 2004–2007 

   Saalo, Anja; Vainiotalo, Sinikka; Kiilunen, Mirja; Tuomi, Tapani (Työterveyslaitos, 2010)
   Tämän tilastoraportin tarkoituksena on kuvata altistekohtaista ja toimialakohtaista kemikaalialtistumista suomalaisilla työpaikoilla vuosina 2004–2007. Työterveyslaitos (TTL) selvittää työympäristön haittatekijöitä sekä ...