Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 1662

  • Suomen työeläkkeensaajat 2020 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2021Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021 (Eläketurvakeskus, 30.06.2021)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
  • Pocket Statistics 2021 


   Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 4 (Finnish Centre for Pensions, 29.06.2021)
   Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
  • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


   Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
   I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
  • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 4 (Eläketurvakeskus, 29.06.2021)
   Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
  • Eläkebarometri 2021 

   (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
   Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
  • Changes in Unemployment Affect Sickness Absence and Disability Retirement Rates: A Municipality-Level Panel Study 

   Blomgren, Jenni; Laaksonen, Mikko; Perhoniemi, Riku
   International Journal of Environmental Research and Public Health : 12 (MDPI, 11.06.2021)
   To enhance understanding of the interplay between unemployment and sickness absence and disability retirement, the aim of this study was to examine how changes in area-level unemployment rates are associated with changes ...
  • Information and legitimacy : results from an experimental survey on attitudes to the 2017 pension reform in Finland 

   Kangas, Olli; Airio, Ilpo; Koskenvuo, Karoliina; Kuivalainen, Susan; Tenhunen, Sanna
   Journal of Pension Economics & Finance (Cambridge University Press, 14.01.2021)
   The legitimacy of a pension system or any social security program depends on its credibility and perceived fairness. In order to gauge this legitimacy, we need to understand the relation between people's knowledge and ...
  • Arbetspension 1:2021 

   (Pensionsskyddscentralen, 14.06.2021)
   I Arbetspension 1:2021 analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut. År 2020 fick pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionsfonderna i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på sina placeringstillgångar. ...
  • Total pension in Finland 2021 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

   Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
   Finnish Centre for Pension, Reports : 05/2021 (Finnish Centre for Pensions, 08.06.2021)
   In this review, we bring together the components which affect the determination of the total pension in Finland in 2021. The amount of the take-home net pension is affected by how the earnings-related and national pension ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020 

   (PensionsskyddscentralenArbetspensionsförsäkrarna TELA rf, 07.06.2021)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2020 visar att pensionsanstalterna som förvaltar arbetspensionstillgångarna fick i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på placeringstillgångarna, vilka uppgick till ...
  • Työeläke 2:2021 

   (Eläketurvakeskus, 07.06.2021)
   Työeläke-lehti analysoi työeläketoimijoiden tilinpäätökset kesäkuun koosteessaan. Työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille vuonna 2020 keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa. Vastikään ...
  • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2020 

   (EläketurvakeskusTyöeläkevakuuttajat TELA ry, 07.06.2021)
   Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 kertoo, että työeläkevaroja hallinnoivat eläkelaitokset saivat 223 miljardin sijoitusvaroille keskimäärin 4,8 prosentin keskituottoa.
  • The financial situation across the life course 

   Kuitto, Kati; Riekhoff, Aart-Jan; Palomäki, Liisa-Maria (Väestöliitto, 16.03.2021)
  • Työeläkekuntoutus vuonna 2020 

   Saarnio, Leena; Kaasila, Marjo
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 04.06.2021)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2020. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
  • Determinants of transition from partial to full disability pension: a register study from Finland 

   Polvinen, Anu; Laaksonen, Mikko
   Scandinavian Journal of Public Health (Sage, 31.05.2021)
   Aims: This study explored the rate of transition from partial to full disability pension (DP) and aimed to determine whether age, sex, education, employment status, employment sector, pension type and medical cause of ...
  • Eläketurvakeskuksen tietotilinpäätös 2020 

   (Eläketurvakeskus, 27.05.2021)
   Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan Eläketurvakeskuksen henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja nykytilasta.
  • Pensionsskyddscentralens databokslut 2020 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.05.2021)
   Databokslutet ger en helhetsbild av principerna och nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen.
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
   Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
  • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

   (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
   The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
  • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

   Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
   Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...