Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2020 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
  Vuodesta 2017 alkaen osittainen varhennettu vanhuuseläke on tarjonnut mahdollisuuden ottaa karttuneesta eläkkeestä puolet maksuun 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Työuraeläke otettiin käyttöön vuotta myöhemmin ja on ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2019 

  Kesälä, Meeri; Iire, Henna
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2019 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, maksuluokista, ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2020 

  Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2020 yhteensä 1,6 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2020 tehdyissä ...
 • Eläkejärjestelmien riskit ja niiden jakautuminen eri osapuolille : Viiden maan työeläkejärjestelmät vertailussa 

  Mielonen, Antti
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 11.03.2021)
 • Työeläkkeen laskentaopas 2021 

  Kujanpää, Johanna; Hietaniemi, Marjukka
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 04.03.2021)
  Työeläkkeen laskentaopas on käsikirja, johon on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Laskentaoppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta ...
 • Kuolevuuden kehityksen vaikutuksia eläkejärjestelmään 

  Nopola, Tuija
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 18.02.2021)
  Raportissa verrataan Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaista kuolevuuskehitystä muiden maiden ja Eurostatin ennusteisiin. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisten kuolevuuskehitysten vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen, eläkeikään ...
 • Nuorten työskentely ja eläkkeen karttuminen vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten näkökulmasta 

  Ilmakunnas, Ilari; Kuitto, Kati; Kuivalainen, Susan; Riekhoff, Aart-Jan; Salonen, Janne
  Eläketurvakeskuksen julkaisuja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 09.02.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka tyypillistä 17–22-vuotiaiden työskentely on, kuinka paljon nuoret työskentelevät ja ansaitsevat sekä taustatekijöiden yhteyttä työskentelyyn. Tutkimuksessa myös havainnollistetaan, miten ...
 • Kokonaiseläke 2021 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 29.01.2021)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Palomäki, Liisa-Maria; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 07.01.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläketurvaan moniulotteisesti. Tarkastelun kohteena ovat yleinen luottamus Suomen eläkejärjestelmään, yksityiskohtaiset mielipiteet eläkejärjestelmän, ...
 • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2019 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 14/2020 (Eläketurvakeskus, 22.12.2020)
  Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2019. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
 • Eläkeuudistus 2017 : Kuiskatenko kuului nuorten ääni? 

  Karhunen, Jussi
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 16.12.2020)
  Tutkimuksessa kuvataan, miten nuoria edustavat etujärjestöt pyrkivät vaikuttamaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen ja uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja miten he onnistuivat vaikuttamaan uudistuksen sisältöön.
 • Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen 

  Aho, Jaakko
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 14.12.2020)
  Työkyvyttömyysetuuksien vakuutustekninen laskenta on toteutettu työeläkejärjestelmässä niin sanotun z-mallin avulla. Mallin parametrit on sovitettu aineistoon viimeksi vuonna 1986. Tässä työssä esitetään käyttökelpoinen ...
 • Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, oikeus kuntoutukseen ja etuudet Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa 

  Mielonen, Antti
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
  Raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 2019 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2019 

  Kesälä, Meeri
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2019 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Eläkkeelle siirtymisen kannustimien arviointi mikrosimulointilaskelmilla 

  Tikanmäki, Heikki
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
  Raportissa esitetään laskelmia, kuinka paljon loppuelinkaaren tulot muuttuvat eri tulokäsitteillä, jos eläkkeelle siirtymistä lykkää alimman vanhuuseläkeiän yli. Tarkastelussa ovat vuosina 1954–1984 syntyneet ikäluokat. ...
 • Tutkimuksia eläkeläisten pienituloisuuden ja toimeentulon dynamiikasta Suomessa vuosina 1995–2014 

  Rantala, Juha
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 26.11.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana. Eläkettä edeltävän tulotason, eläkeajan tulorakenteen sekä sosioekonomisten ja -demografisten ...
 • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2020 (Eläketurvakeskus, 29.10.2020)
  Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Pension Indicators 2020 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 11/2020 (Finnish Centre for Pensions, 20.10.2020)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...

Näytä lisää