Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "Vakuutusmatematiikka, -tekniikka ja kustannustenjako"

  • Eläkerahastot ja väestön ikääntyminen 

   Lassila, Jukka; Valkonen, Tarmo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1999:2Sarja B 128 : (EläketurvakeskusElinkeinoelämän tutkimuslaitos, 1999)
   Tavoitteena on tutkia, miten työeläkkeiden rahastoinnilla ja rahastojen käytöllä voidaan vaimentaa väestön ikääntymisen aiheuttamaa eläkemaksujen nousupainetta. Lähtökohtana on nykyinen Suomen yksityisen sektorin ...
  • Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin 

   Hakola, Tuulia; Uusitalo, Roope
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2005:2 (Eläketurvakeskus, 16.08.2005)
  • Katsaus vuoden 1999 vastuunjakoon 

   Lindell, Christina
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2001:2 (Eläketurvakeskus, 2001)
  • Katsaus vuoden 2002 kustannustenjakoon 

   Juujärvi, Johanna; Lehmuskero, Minna
   Eläketurvakeskuksen katsauksia : 2/2004 (Eläketurvakeskus, 2004)
  • Katsaus yksilöllisiin eläketileihin 

   Huopaniemi, Jussi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:5 (Eläketurvakeskus, 16.07.2007)
   Katsauksessa luodaan yleissilmäys suunniteltuihin ja toteutettuihin yksilöllisiin eläketilijärjestelmiin ja arvioidaan niitä eri näkökulmista. Tilijärjestelmät luokitellaan yhtäältä pakollisiin tai vapaaehtoisiin ja toisaalta ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 1999:15 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko; Sorainen, Janne; Kilponen, Satu
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 (Eläketurvakeskus, 03.07.2007)
   Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän rahoitusperiaatteet ja laskuperustemalli sekä malliin liittyvät vakuutusmatemaattiset kaavat ja vakiot. Lisäksi kerrotaan vastuuvelan osaketuottosidonnaisuudesta ja eläkelaitoksia ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Lehtovirta, Marko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 31.08.2020)
   Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten etuusperusteisuuden, osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon, vaikutukset vakuutustekniikkaan. Kirjassa käydään ...
  • Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa 

   Tuomikoski, Jaakko; Kilponen, Satu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2003:31 (Eläketurvakeskus, 11.04.2003)
  • Pension expenditures, funds and contributions to the year 2050 

   Klaavo, Tapio; Salonen, Janne; Tenkula, Erkki; Vanne, Reijo
   Eläketurvakeskuksen monisteita : 1999:29 (Eläketurvakeskus, 1999)
  • Pääoma-arvokertoimet 

   Aho, Jaakko; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 02/2011 (Eläketurvakeskus, 04.11.2011)
   Kirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia, joita käytetään muun muassa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa. Pääoma-arvokertoimet ja niiden laskeminen esitellään eläkelajeittain. ...
  • Pääoma-arvokertoimet 

   Lahti, Sergei; Toro, Sari
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 16.03.2018)
   Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen ...
  • Tilastoraportti vuoden 2003 kustannustenjakoon 


   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 2/2005 (Eläketurvakeskus, 04 / 2005)
  • Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjaosta 

   Lehmuskero, Minna; Martikainen, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 1/2006 (Eläketurvakeskus, 2006)
  • Tilastoraportti vuoden 2005 kustannustenjaosta 

   Poutiainen, Eeva; Hurmerinta, Saara
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 2/2007 (Eläketurvakeskus, 03 / 2007)
   Raportissa tarkastellaan vuoden 2005 kustannustenjakoa: vastuunjaon perusteita ja ohjeita sekä eläkekustannusten ja muiden kustannusten jakoa.
  • Tilastoraportti vuoden 2006 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Poutiainen, Eeva; Salonen, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja : 3/2008 (Eläketurvakeskus, 2008)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2006 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2007 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Puuperä, Eeva; Salonen, Sari
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2009 (Eläketurvakeskus, 21.04.2009)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2007 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta 

   Hurmerinta, Saara; Puuperä, Eeva; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2010 (Eläketurvakeskus, 03.02.2010)
   Julkaisu sisältää raportin vuoden 2008 kustannustenjaosta eläkelaitosten kesken sekä jakoon liittyviä tilastolukuja ja aikasarjoja.
  • Tilastoraportti vuoden 2009 kustannustenjaosta 

   Lahti, Sergei; Puuperä, Eeva; Sankala, Mikko
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 8/2010 (Eläketurvakeskus, 20.12.2010)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2009 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...
  • Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta 

   Lehmuskero, Minna; Silvennoinen, Klaus
   Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 05/2011 (Eläketurvakeskus, 20.12.2011)
   Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2010 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, ...