Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "työkyky"

  • Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, oikeus kuntoutukseen ja etuudet Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa 

   Mielonen, Antti
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
   Raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta ...
  • Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008–2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018 

   Nivalainen, Satu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 26.04.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aiottu eläkeikä on muuttunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelussa on myös aiotun eläkeiän muutos suhteessa alimman vanhuuseläkeiän muutokseen. ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2015–2019 

   (Eläketurvakeskus, 27.02.2015)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2015–2019 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024 

   (Eläketurvakeskus, 02.01.2020)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2020 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
   Vuodesta 2017 alkaen osittainen varhennettu vanhuuseläke on tarjonnut mahdollisuuden ottaa karttuneesta eläkkeestä puolet maksuun 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Työuraeläke otettiin käyttöön vuotta myöhemmin ja on ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
   Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2020–2024 

   (Pensionsskyddscentralen, 02.04.2020)
   Pensionsskyddscentralens forskningsprogram för åren 2020–2024 beskriver de prioriterade forskningsområdena och riktar in forskningen på frågor som är viktiga med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet. Prioriterade områden ...
  • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

   (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
   The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
  • The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2020-2024 

   (Finnish Centre for Pensions, 02.04.2020)
   The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions for the period 2020-2024 depicts the focal areas of our research and directs our research towards issues that are crucial for the development of pension provision. ...
  • Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännöt sekä kuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus 

   Liukko, Jyri
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 05.06.2020)
   Selvityksessä tarkastellaan työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöä suhteessa lainsäädäntöön sekä työeläkekuntoutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Selvitys perustuu asiantuntijahaastatteluihin ja tutkimuskirjallisuuteen. ...
  • Työeläkekuntoutus vuonna 2020 

   Saarnio, Leena; Kaasila, Marjo
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 04.06.2021)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2020. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen : trendit, tilannekuva, tulevaisuus 

   Laaksonen, Mikko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 12.06.2020)
   Raportissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisalttiuden, hylkäysosuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden muutoksia 2000-luvun aikana perustuen Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Lisäksi arvioidaan ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen 

   Aho, Jaakko
   Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 14.12.2020)
   Työkyvyttömyysetuuksien vakuutustekninen laskenta on toteutettu työeläkejärjestelmässä niin sanotun z-mallin avulla. Mallin parametrit on sovitettu aineistoon viimeksi vuonna 1986. Tässä työssä esitetään käyttökelpoinen ...
  • Yrittäjien eläkeaikeet : työolojen ja eläketurvan merkitys 

   Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 19.06.2019)
   Julkaisussa huomattiin virheellinen ISBN-tunnus 4.1.2021, jolloin julkaisulle annettiin uusi tunnus. Oheisissa PDF-tiedostoissa ja metatiedoissa tunnus ovat oikein. Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja ...