Esitteet ja vuosikertomukset - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Familjepension: Trygghet till de efterlevande 

   (Eläketurvakeskus, 10.02.2020)
   Broschyren kommer ut årligen och innehåller information om efterlevandepensionen och barnpensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få pension, hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den.
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2019 

   (Eläketurvakeskus, 07.03.2020)
   Eläketurvakeskus (ETK) teki vuoden 2019 aikana paljon ennakoivaa selvitys- ja laskelmatyötä, jotta pitkän aikavälin haastaviin näkymiin varautumiselle olisi hyvä tietopohja, toimitusjohtaja Mikko Kautto kertoo ETK:n ...